VÁŠ TUK, VÁŠ POKLAD

Řešení pro bolavé klouby se skrývá ve vašem tuku. Mnoho z nás má vytvořenou určitou zásobu tuku v těle. Dá se tento přebytečný tuk využít k něčemu užitečnému?

VÁŠ TUK, VÁŠ POKLAD

Obr.: Přebytečný tuk na břiše je bohatým zdrojem vlastních kmenových buněk. Zdroj: Cellthera, s.r.o.

 

Nevěřili byste, ale je tomu tak. Tuk představuje náš poklad, který nosíme stále při sobě, aniž o tom víme. Tuková tkáň totiž obsahuje kmenové buňky a další buňky, které mohou významně potlačit degenerativní změny spojené se stárnutím a omladit tak náš organizmus. Může se přitom jednat jak o bolavé klouby postižené artrózou, o naše tepny postižené aterosklerózou, tak o oční sítnici s hrozícím oslepnutím.

Dnes jsme se zaměřili na využití kmenových buněk v ortopedii, zejména v případě bolestí kloubů při artróze – velmi častém degenerativním onemocnění, které postihuje každého druhého člověka staršího 50 let. Standardně jsou pacientovi nabídnuta analgetika, tj. léky tlumící bolest, která však neřeší příčinu potíží spojených s artrózou. Navíc při dlouhodobém užívání analgetik hrozí řada závažných nežádoucích účinků včetně infarktu myokardu, cévní mozkové příhody, poškození jater, ledvin a zhoršení artrózy.

 

Obr.: Bolesti kloubů jsou typickým projevem artrózy. Klinické vyšetření je základem pro navržení optimální zdravotní péče. Zdroj: Cellthera, s.r.o.

 

Pro pokročilá stádia artrózy pak existuje standardně nabízené řešení – totální endoprotéza, tj. umělý kloub. Málokdy se ale pacient od ortopeda nabízejícího umělý kloub dozví všechna rizika s touto operací spojená. Jedná se zejména o riziko zanesení infekce, chronické bolesti v místě voperovaného umělého kloubu do kosti, zvyšuje se riziko infarktu myokardu, cévní mozkové příhody, plicní embolie, hrozí chronická otrava těžkými kovy, které se postupně uvolňují z umělého kloubu. Nově byl také ve švédské celonárodní studii prokázán vyšší výskyt rakoviny u pacientů s umělým kloubem, zejména šlo o zvýšený výskyt leukémie, rakoviny prsu u žen, rakoviny prostaty u mužů a melanomu.

Na druhé straně přitom existuje nové, bezpečné a vysoce účinné řešení, jehož prapůvod se nachází právě v tuku uloženém na břiše, hýždích či dalších partiích našeho těla. Tuk je součástí pojivové tkáně, která je velmi bohatým zdrojem určitého typu kmenových buněk, tzv. mezenchymálních kmenových buněk, které fungují jako skvělí opraváři našeho těla. Tam kde je jich nedostatek a nestačí opravovat opotřebené nebo poškozené části těla, pomůže dodání právě těchto buněk. V České republice disponuje povolením ke zpracování kmenových buněk z tukové tkáně klinika Cellthera z Brna (www.celltheraclinic.cz), která se také aktivně účastnila mezinárodní případové studie organizované Mezinárodním konsorciem pro buněčnou terapii a imunoterapii (ICCTI) v ČR, USA, Slovensku a Litvě. Výsledky této studie byly zveřejněny v loňském roce v prestižním americkém odborném časopise Cell Transplantation. Jednalo se přitom o největší publikovaný soubor 1128 pacientů s artrózou na světě. V této případové studii, které se mohl zúčastnit každý dospělý člověk splňující vstupní kritéria, nebylo jinak žádné věkové omezení. Nejstaršímu účastníkovi bylo 94 let. Při jednom zákroku mohlo být buňkami ošetřeno i více kloubů zároveň, nejčastěji šlo o kolena a kyčle. Jednoznačně se ukázalo, že podání vlastních kmenových buněk je zcela bezpečné bez závažných nežádoucích účinků a přitom vysoce účinné. V průměru je dosahováno klinického zlepšení u 80% pacientů. Více informací je také k dispozici na www.celltheraclinic.cz

 

Pro více informací nás prosím kontaktujte telefonicky

tel. 511 181 444

nebo mailem

info@celltheraclinic.cz

 Obr.: Klinika Cellthera v Brně poskytuje komplexní zdravotní služby spojené s podáním vlastních kmenových buněk. Zdroj Cellthera, s.r.o.

 

Databáze nemocí
více ->
Půjčovna zdravotních pomůcek
symetrie.cz
Související články:
Interesting reading in english: Questions about Ilnesses