Bella-Donna AKH por tbl nob 60


Kategorie: VOLNĚ PRODEJNÉ LÉKY
Homeopatie

Výrobce: RosenPharma, a.s.
Číslo výrobku: 3005668
Cena: 147.00 Kč s DPH

KOUPIT

Popis

Bella-Donna AKH por tbl nob 60sp.zn. sukls277033/2012ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALUHDPE kontejner1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKUBella-donna AKHtablety2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK1 tableta obsahuje 1,5 mg Atropa bella-donna 99 C3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEKMonohydrát laktózy, rýžový škrob, magnesium-stearát.4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ30 (60, 90, 120) tablet5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍPerorální podání.6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝTUCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍUchovávejte mimo dohled a dosah dětí.7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉHomeopatický léčivý přípravek bez schválených léčebných indikací.Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti.Používejte podle rady odborníka na homeopatii.Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem,než začnete tento léčivý přípravek užívat.Datum revize textu: 27.1.2016.8. POUŽITELNOSTPoužitelné do:9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCHPŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉNepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI A VÝROBCEDržitel: Akademie klasické homeopatie spol. s r.o., Vaňkova 48, Ostrava – Bělský les,Česká republikaVýrobce: RosenPharma a.s., Veverské Knínice 265, Ostrovačice, Česká republika12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLAReg. číslo: 93/169/08-C13. ČÍSLO ŠARŽEČ. šarže:14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ15. NÁVOD K POUŽITÍ16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMUNevyžaduje se – odůvodnění přijato.

KOUPIT

Databáze nemocí
více ->
Půjčovna zdravotních pomůcek
symetrie.cz
Související články:
Interesting reading in english: Questions about Ilnesses