Balneum Hermal Plus liq.1x500ml


Kategorie: VOLNĚ PRODEJNÉ LÉKY
Masti. krémy. mléka
Kůže

Výrobce: HERMAL KURT HERRMANN, REINBEK
Číslo výrobku: 4042762052909
Cena: 198.00 Kč s DPH

KOUPIT

Popis

Balneum Hermal Plus drm.bal.500mlsp.zn. sukls263608/2011SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU1. NÁZEV PŘÍPRAVKUBALNEUM HERMAL PLUSPřísada do koupele2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍLéčivé látky: Sojae oleum raffinatum 82,95 g, Lauromacrogolum 400 15,00 g ve 100 g roztokuPomocné látky se známým účinkem: propylenglykol, benzyl-benzoát (součást parfému)Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.13. LÉKOVÁ FORMApřísada do koupelepopis přípravku: světle žlutý, mírně opalizující roztok olejovitý, s vůní parfému4. KLINICKÉ ÚDAJE4.1. Terapeutické indikaceK podpůrné léčbě psoriázy a všech kožních onemocnění spojených se zvýšenou suchostí kůže,obzvláště jsou-li provázeny úporným svěděním jako např. atopický (kojenecký) ekzém,neurodermatitida, chronický dyshidrotický ekzém, svědění kůže ve stáří (Pruritus senilis). Je možnopoužívat u kojenců, malých dětí i dospělých.4.2. Dávkování a způsob podáníK odměření správného množství lze použít vnitřní část šroubovacího uzávěru jako odměrku.Odměřené množství olejového roztoku se přidá do vody ke koupání (ne naopak) a pečlivě sepromíchá, aby došlo ke stejnoměrnému rozptylu.DávkováníPro 1 celotělovou koupel (150 l vody) se použije 30 – 45 ml olejového roztoku, což odpovídá 2 – 3odměrkám (šroubovací uzávěr).Pro částečnou koupel (5 l vody) se použije 1 ml olejového roztoku, což odpovídá ¼ kávové lžičky.Pediatrická populacePro dětskou koupel (25 l vody) se použije 5 ml olejového roztoku, což odpovídá 1/3 odměrky(šroubovací uzávěr).Způsob použitíPřed použitím protřepejte!Teplota vody by neměla překročit 36ºC, jelikož při vyšších teplotách se snižuje promašťující účinek.Nižší teplota vody (kolem 32ºC) je příznivější k promaštění kůže.Frekvence použití se řídí druhem, rozsahem a velikostí potíží a má být stanovena individuálně. Jedoporučeno provádět koupele v odstupu 2 – 3 dnů, případně denně. Doba koupele se určujeindividuálně, neměla by však přesáhnout 15 – 20 minut. U kojenců a malých dětí obyčejně postačujedoba lázně jen několik minut. Balneum Hermal Plus může být použit i při sprchování. V tomto případěse neředěný olejový roztok nanese na navlhčenou pokožku a pak osprchuje. Po koupeli se kůže osušílehkými doteky ručníkem; silné otírání snižuje terapeutický efekt.4.3.KontraindikaceBalneum Hermal F nesmí být používán při- známé hypersenzitivitě (alergii) na sójový olej, sóju, oříšky nebo na kteroukoliv pomocnoulátku přípravku Balneum Hermal F- akutních formách pustulózní psoriázy (Psoriasis pustulosa).V případě rozsáhlých poškození kůže a akutních kožních onemocněních neznámé příčiny, přizávažných horečnatých a infekčních stavech, TBC, srdeční nedostatečnosti a hypertenzi by veškerékoupele – včetně koupelí s přídavkem přípravku Balneum Hermal F – měly být prováděny pouze poporadě s lékařem.4.4.Zvláštní upozornění a opatření pro použitíNeaplikujte neředěný přípravek Balneum Hermal F do oblasti očí. V případě náhodného zasažení očíihned vypláchněte velkým množstvím studené vody. Pokud podráždění neustupuje, poraďte se slékařem či oftalmologem.Propylenglykol může vyvolat podráždění kůže.Benzyl-benzoát (součást parfému) může být mírně dráždivý pro kůži, oči a sliznice.Aby bylo dosaženo opětného promaštění povrchu kůže, nesmí se používat mýdlo. Právě tak se musíupustit od nadměrného osušování ručníkem, protože se tím stírá část mastného filmu, který se na kůživytvoří.Pacienta je nutno upozornit, že po vypuštění vody z vany je nebezpečí uklouznutí, protože taképrovrch vany je pokryt mastným filmem. Po každé koupeli je proto nezbytné okamžitě vanu důkladněvyčistit běžným čistícím prostředkem pro domácnost a pak opláchnout horkou vodou.4.5.Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakceNásledné použití mýdel, saponátů a pleťové vody s alkoholem ruší příznivý účinek Balneum HermalPlus. Jiné inkompatibility nejsou známy.4.6.Fertilita, těhotenství a kojeníPoužívání v těhotenství a při kojení je možné bez omezení.4.7.Účinky na schopnost řídit a obsluhovat strojeBalneum Hermal Plus nemá žádný vliv na schopnost řídit a obsluhovat stroje.4.8.Nežádoucí účinkyČetnost nežádoucích účinků je uváděna dle následující klasifikace:Velmi časté (≥ 1/10)Časté (≥ 1/100 až < 1/10)Méně časté (≥ 1/1000 až < 1/100)Vzácné (≥ 1/10000 až 1/1000)Velmi vzácné (< 1/10000)Není známo (z dostupných údajů nelze určit)Poruchy imunitního systémuVelmi vzácně (< 1/10000) může sójový olej vyvolat alergické reakce.Poruchy kůže a podkožní tkáněNení známo: zarudnutí, svědění a pálení pokožky, vyrážka až pustulózní vyrážka.Hlášení podezření na nežádoucí účinkyHlášení podezření na nežádoucí účinky po registraci léčivého přípravku je důležité. Umožňuje topokračovat ve sledování poměru přínosů a rizik léčivého přípravku. Žádáme zdravotnicképracovníky, aby hlásili podezření na nežádoucí účinky na adresu:Státní ústav pro kontrolu léčivŠrobárova 48100 41 Praha 10Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.4.9.PředávkováníNa základě způsobu použití je intoxikace prakticky vyloučena. Škodlivé působení vlivem zvýšenéolejové koncentrace v koupelové vodě není známé.5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI5.1.Farmakodynamické vlastnostiFarmakoterapeutická skupina: Dermatologikum, přípravky k balneoterapiiATC kód: D02ACBalneum Hermal Plus vede k stejnoměrnému pokrytí pokožky olejovým filmem, který slouží jakopřechodná ochranná vrstva až do obnovení přirozeného lipidového kožního pláště. Balneum HermalPlus snižuje uvolňování fyziologických faktorů zadržujících vodu v rohové vrstvě (naturalmoisturizing factors – NMF). Redukuje také u kožních onemocnění (např. ekzému a psoriázy) zvýšenéodpařování vody, tzv. transepidernální ztráty vody. Kromě toho působí Balneum Hermal Plus ještěodlučování šupin. Použití je vhodné u pacientů se suchou a úporně svědící pokožkou, chudou na látkytukové povahy. Sojový olej obsahuje značný podíl γ – linolenové kyseliny, která je prekurzoremceramidu, látky tukové povahy na povrchu keratinocytů.5.2.Farmakokinetické vlastnosti.Žádná ze složek přípravku se kůží nevstřebává a jejich působení je pouze lokálního charakteru.5.3.Předklinické údaje vztahující se k bezpečnostiNebyly zjištěny prokázané případy toxických symptomů po koupeli s přípravkem Balneum HermalPlus.6. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE6.1.Seznam pomocných látekPropylenglykol, askorbyl-palmitát, citroglycerol-stearát a parfém (obsahuje benzoyl-benzoát)6.2.InkompatibilityNeuplatňuje se.6.3.Doba použitelnosti2 roky, po prvním otevření 6 měsíců6.4.Zvláštní opatření pro uchováváníUchovávejte při teplotě do 25 °C.6.5.Druh obalu a velikosti baleníBílá PE lahev s PE těsnící vložkou a PP šroubovacím uzávěrem (odměrkou), krabička.Balení po 20, 100, 200, 500 a 2 x 500 ml.Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.6.6.Zvláštní opatření pro likvidaci přípravkuVšechen nepoužitý přípravek či odpadní materiál má být zlikvidován v souladu s místními požadavky.7. DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACIAlmirall Hermal GmbHScholtzstrasse 3D-21465 Reinbek, NěmeckoTel: +49 (0) 40 72704-0Fax: +49 (0) 40 7229296www.hermal.de8. REGISTRAČNÍ ČÍSLO46/324/92-C9. DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACEDatum registrace: 13.5.1992Datum poslední registrace: 19.3.201410. DATUM REVIZE TEXTU19.3.2014

KOUPIT

Databáze nemocí
více ->
Půjčovna zdravotních pomůcek
symetrie.cz
Související články:
Interesting reading in english: Questions about Ilnesses