Balneum Hermal drm.bal.1x200ml


Kategorie: VOLNĚ PRODEJNÉ LÉKY
Masti. krémy. mléka
Kůže

Výrobce: HERMAL KURT HERRMANN, REINBEK
Číslo výrobku: 4042762052855
Cena: 140.00 Kč s DPH

KOUPIT

Popis

Balneum Hermal drm.bal.1x200mlsp.zn. sukls263605/2011SOUHRN ÚDAJÚ O PŘÍPRAVKU1. NÁZEV PŘÍPRAVKUBalneum HermalPřísada do koupele2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍSojae oleum raffinatum 84,75g ve 100 g roztokuPomocné látky se známým účinkem: butylhydroxytoluen, propylenglykol, benzyl-benzoát (součást parfému)Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.3. LÉKOVÁ FORMApřísada do koupelesvětle žlutý, mírně opalizující olej4. KLINICKÉ ÚDAJE4.1 Terapeutické indikaceTento léčivý přípravek je medicinální přísada do koupele s promašťujícím účinkem na přípravu celotělové či částečné koupele.K podpůrné léčbě suché, šupinaté, svědivé a mimořádně citlivé pokožky různého původu jako tomu je například u atopického ekzému. K podpůrné léčbě dermatitis seborrhoica kojenců a malých dětí, eczema infantile (ouročky, plenková dermatitida, crusta lactea), chronických druhů ekzému (bércový ekzém, neurodermatitida), dermatitidy z opotřebení, ichtyózy a lupénky. Je možno používat u kojenců, malých dětí i dospělých.4.2 Dávkování a způsob podáníPřísada do koupele.K odměření správného množství lze použít vnitřní část šroubovacího uzávěru jako odměrku.DávkováníPro 1 celotělovou koupel (150 l vody) se použije 30 – 45ml olejového roztoku, což odpovídá 2 – 3 odměrkám (šroubovací uzávěr).Pro částečnou koupel (5 l vody) se použije 1 ml olejového roztoku, což odpovídá ¼ kávové lžičky.Pediatrická populacePro dětskou koupel (25 l vody) se použije 5ml olejového roztoku, což odpovídá 1/3 odměrky (šroubovací uzávěr).K dosažení vyššího promaštění kůže je možné zvýšit koncentraci olejového roztoku v lázni 2 – 3krát nebo použít přípravek Balneum Hermal F.Odměřené množství olejového roztoku se přidá do vody ke koupání (ne naopak) a pečlivě se promíchá, aby došlo ke stejnoměrnému rozptylu.Teplota vody by neměla překročit 36ºC, jelikož při vyšších teplotách se snižuje promašťující účinek.Frekvence použití se řídí druhem, rozsahem a velikostí potíží a má být stanovena individuálně. Je doporučeno provádět koupele v odstupu 2 – 3 dnů, případně denně.Doba koupele se určuje individuálně, neměla by však přesáhnout 15 – 20 minut. U kojenců a malých dětí obyčejně postačuje doba lázně jen několik minut.Balneum Hermal může být použit i při sprchování. V tomto případě se neředěný olejový roztok nanese na navlhčenou pokožku a pak se lehce osprchuje.Po koupeli se kůže osuší lehkými doteky ručníkem, silné otírání či tření snižuje terapeutický efekt.Délka léčby závisí na průběhu onemocnění. Dodržujte pokyny uvedené v bodě 4.4 Zvláštní upozornění a opatření pro použití.4.3 KontraindikaceBalneum Hermal nesmí být používán při- známé hypersenzitivitě (alergii) na sójový olej, sóju, oříšky nebo na kteroukoliv pomocnou látku přípravku Balneum Hermal- akutních formách pustulózní psoriázy (Psoriasis pustulosa).V případě rozsáhlých poškození kůže a akutních kožních onemocněních neznámé příčiny, při závažných horečnatých a infekčních stavech, TBC, srdeční nedostatečnosti a hypertenzi by veškeré koupele – včetně koupelí s přídavkem přípravku Balneum Hermal – měly být prováděny pouze po poradě s lékařem.4.4 Zvláštní upozornění a opatření pro použitíNeaplikujte do oblasti očí. V případě náhodného zasažení očí ihned vypláchněte velkým množstvím studené vody. Pokud podráždění neustupuje, poraďte se s lékařem či oftalmologem.Butylhydroxytoluen může vyvolat lokální podráždění kůže (např. kontaktní dermatitidu), podráždění očí a sliznic.Propylenglykol může vyvolat podráždění kůže.Benzyl-benzoát (obsažený v parfému) může vyvolat mírné podráždění kůže, očí a sliznic.Aby bylo dosaženo opětného promaštění povrchu kůže, nesmí se používat mýdlo. Právě tak se musí upustit od nadměrného osušování ručníkem, protože se tím stírá část mastného filmu, který se na kůži vytvoří. Pacienta je třeba upozornit, že po vypuštění vody z vany je nebezpečí uklouznutí, protože také povrch vany je pokryt mastným filmem. Po každé koupeli je proto nezbytné okamžitě vanu důkladně vyčistit běžným čistícím prostředkem pro domácnost a pak opláchnout horkou vodou.4.5 Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakceNásledné použití mýdel a saponátů ruší příznivý účinek Balneum Hermal. Jiné inkompatibility nejsou známy.4.6 Fertilita, těhotenství a kojeníPoužívání v těhotenství a při kojení je možné bez omezení.4.7 Účinky na schopnost řídit a obsluhovat strojePřípravek Balneum Hermal nemá žádný vliv na schopnost řídit a obsluhovat stroje.4.8 Nežádoucí účinkyČetnost nežádoucích účinků je uváděna dle následující klasifikace:Velmi časté (≥ 1/10)Časté (≥ 1/100 až < 1/10)Méně časté (≥ 1/1000 až < 1/100)Vzácné (≥ 1/10000 až 1/1000)Velmi vzácné (< 1/10000)Není známo (z dostupných údajů nelze určit)Poruchy kůže a podkožní tkáně:Není známo: Při použití Balneum Hermal může dojít v ojedinělých případech k zarudnutí, svědění a pálení pokožky.Poruchy imunitního systému:Velmi vzácné: Sójový olej může ve velmi vzácných případech vyvolat rekci z přecitlivělostiHlášení podezření na nežádoucí účinkyHlášení podezření na nežádoucí účinky po registraci léčivého přípravku je důležité. Umožňuje to pokračovat ve sledování poměru přínosů a rizik léčivého přípravku. Žádáme zdravotnické pracovníky, aby hlásili podezření na nežádoucí účinky na adresu:Státní ústav pro kontrolu léčivŠrobárova 48100 41 Praha 10Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.4.9 PředávkováníŠkodlivé působení vlivem zvýšené olejové koncentrace v koupelové vodě není známé.V případě náhodného požití dítětem se poraďte s lékařem.5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI5.1 Farmakodynamické vlastnostiFarmakoterapeutická skupina: Dermatologikum, přípravky k balneoterapiiATC kód: D02ACBalneum Hermal vede ke stejnoměrnému pokrytí pokožky olejovým filmem, který slouží jako přechodná ochranná vrstva až do obnovení přirozeného lipidového kožního pláště. Balneum Hermal snižuje uvolňování fyziologických faktorů zadržujících vodu v rohové vrstvě (natural moisturizing factors –NMF). Redukuje také u kožních onemocnění (např. ekzému a psoriázy) zvýšené odpařování vody, tzv. transepidermální ztráty vody. Kromě toho působí Balneum Hermal ještě odlučování šupin. Použití je vhodné u pacientů se suchou a svědící pokožkou, chudou na látky tukové povahy. Sojový olej obsahuje značný podíl γ–linolenové kyseliny, která je prekurzorem ceramidu, látky tukové povahy na povrchu keratinocytů.5.2 Farmakokinetické vlastnostiVzhledem k typu přípravku je tento bod bez významu.5.3 Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti přípravkuVzhledem k typu přípravku nejsou preklinická data významná.Nejsou k dispozici zjištění z výzkumů prováděných přímo s přípravkem Balneum Hermal.6. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE6.1 Seznam pomocných láteklauromakrogol 400, diolamid kyseliny olejové, butylhydroxytoluen, askorbyl-palmitát, monohydrát kyseliny citronové, propylenglykol, parfém (obsahuje benzyl-benzoát)6.2 InkompatibilityNejsou známy6.3 Doba použitelnosti3 roky, po prvním otevření 6 měsíců6.4 Zvláštní opatření pro uchováváníUchovávejte při teplotě do 25°C6.5 Druh obalu a velikost baleníBílá, PE lahev, PE těsnicí vložka, šroubovací uzávěr (= odměrka), krabička.Balení po 20, 100, 150, 200, 500 a 2x500ml.Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.6.6 Zvláštní opatření pro likvidaci přípravkuVšechen nepoužitý přípravek či odpadní materiál zlikvidujte v souladu s místními požadavky.7. DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACIAlmirall Hermal GmbH,Scholtzstrasse 3,D-21465 Reinbek, NěmeckoTel.: +49 (040) 72704 -0FAX: +49 (040) 7229296www.almirall.com8. REGISTRAČNÍ ČÍSLO46/323/92-C9. DATUM PRVNÍ REGISTRACE/ PRODLOUŽENÍ REGISTRACEDatum první registrace: 13.5.1992Datum posledního prodloužení registrace: 19.3.201410. DATUM REVIZE TEXTU19.3.2014

KOUPIT

Databáze nemocí
více ->
Půjčovna zdravotních pomůcek
symetrie.cz
Související články:
Interesting reading in english: Questions about Ilnesses