Aulin Gel drm.gel.1x50gm/1.5gm


Kategorie: Volně prodejné léky
Teplota, bolest, zánět
Masti. krémy. gely

Výrobce: Medicom International s.r.o.
Číslo výrobku: 8594044140089
Cena: 136.00 Kč s DPH

KOUPIT

Popis

Aulin Gel drm.gel.1x50gm/1.5gmsp.zn.sukls39361/2015SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU1. NÁZEV PŘÍPRAVKUAulin gel2. KVALITATIVNÍ I KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍAulin gel obsahuje nimesulidum 3% (1 g gelu obsahuje nimesulidum 30 mg).Pomocné látky:Methylparaben 0,80%Propylparaben 0,02%Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.3. LÉKOVÁ FORMAGelOpalescentní světle žlutý gel4. KLINICKÉ ÚDAJE4.1 Terapeutické indikaceSymptomatická léčba bolesti a zánětu, při poranění měkkých tkání (podvrtnutí, vymknutí, naraženíapod.) nebo u akutní traumatické tendinitidy.4.2 Dávkování a způsob podáníDospělí:Aulin gel (v množství obvykle 3 g, což odpovídá 6 - 7 cm vytlačeného pruhu gelu) se nanese v tenkévrstvě na postižené místo 2 - 3 krát denně a vmasíruje se až do kompletního vstřebání.Délka léčby je 7- 15 dnů.Děti mladší 12 let:U této skupiny pacientů nebyly s přípravkem Aulin gel provedeny žádné studie. Bezpečnost a účinnostpřípravku tedy nebyla stanovena, a proto by přípravek neměl být dětem aplikován (viz bod 4.3).4.3 KontraindikaceZnámá hypersenzitivita na nimesulid nebo na kteroukoli pomocnou látku obsaženou v přípravku.Alergická reakce jako je rinitida, kopřivka nebo bronchospasmus v anamnéze po podání kyselinyacetylsalicylové nebo jiných látek inhibujících syntézu prostaglandinů.Aplikace na kůži poraněnou nebo postiženou lokální infekcí.Současné používání s jinými lokálními přípravky.Podávání dětem mladším 12 let.4.4 Zvláštní upozornění a opatření pro použití2/3Aulin gel by se neměl aplikovat na kožní rány a otevřená poranění.Aulin gel by se neměl dostat do kontaktu s očima nebo sliznicemi. V případě náhodného kontaktu jetřeba místo neprodleně opláchnout vodou.Přípravek nesmí být užíván vnitřně. Po aplikaci gelu by se měly umýt ruce.Aulin gel neměl být aplikován pod okluzivní obvazy.Aulin gel není určen k podávání dětem mladším 12 let (viz bod 4.3).Případné nežádoucí účinky mohou být omezeny použitím nejnižší účinné dávky po co nejkratší dobu.Pacienti s krvácením do GIT, aktivním nebo suspektním peptickým vředem, těžkou renální nebohepatální dysfunkcí, závažnými poruchami koagulace, nebo závažným/nekontrolovaným srdečnímselháním by měli být léčeni s opatrností.Protože nebyly provedeny studie s Aulin gelem u hypersenzitivních pacientů, pacienti se známoupřecitlivělostí na jiná NSAIDs by měli být léčeni se zvláštní opatrností. Možnost rozvojehypersenzitivity během léčby nemůže být vyloučena.Jelikož se při léčbě jinými lokálními antiflogistiky může objevit pocit pálení v místě aplikace nebovýjimečně fotodermatitida, měla by být i při léčbě přípravkem Aulin gel věnována pozornostpřípadnému výskytu těchto projevů.Pacienti by měli být varováni před vystavováním ošetřeného místa přirozenému nebo umělému UVzáření pro snížení rizika fotosenzitivity.Pokud symptomy onemocnění přetrvávají nebo se zhoršují, musí pacient vyhledat lékaře.Přípravek obsahuje parabeny. Tyto substance mohou vyvolat alergické reakce (obvykle pozdníhotypu).Přípravek Aulin gel může způsobit přechodné žluté zabarvení ošetřené kůže nebo oblečení, které jev kontaktu s ošetřeným místem.4.5 Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakcePři lokální aplikaci přípravku Aulin gel nejsou známy ani očekávány žádné interakce s jinými léky.4.6 Těhotenství a kojeníNejsou k dispozici údaje o podávání Aulin gelu těhotným nebo kojícím ženám. Proto by přípravekneměl být v průběhu těhotenství ani kojení používán, pokud to není nezbytně nutné.4.7 Účinky na schopnost řídit a obsluhovat strojeStudie hodnotící účinky Aulin gelu na schopnost řídit a obsluhovat stroje nebyly provedeny.4.8 Nežádoucí účinkyNásledující seznam nežádoucích účinků je založen na hlášeních z klinických studií s omezenýmpočtem pacientů, kdy byly hlášeny mírné lokální reakce. Četnost hlášení je klasifikována jako: velmičasté (>1/10); časté (>1/100,1/1 000,1/10 000,

KOUPIT

Databáze nemocí
více ->
Půjčovna zdravotních pomůcek
symetrie.cz
Související články:
Interesting reading in english: Questions about Ilnesses