Arsenicum Album Akh Por Tbl Nob 60


Kategorie: HOMEOPATIE
Homeopatika

Výrobce: RosenPharma, a.s.
Číslo výrobku: 3005676
Cena: 147.00 Kč s DPH

KOUPIT

Popis

Arsenicum Album Akh Por Tbl Nob 60sp.zn. sukls277032/2012ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALUHDPE kontejner1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKUArsenicum album AKHtablety2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK1 tableta obsahuje 1,5 mg Arsenii trioxidum 555 C3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEKMonohydrát laktózy, rýžový škrob, magnesium-stearát.4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ30 (60, 90, 120) tablet5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍPerorální podání.6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝTUCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍUchovávejte mimo dohled a dosah dětí.7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉHomeopatický léčivý přípravek bez schválených léčebných indikací.Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti.Používejte podle rady odborníka na homeopatii.Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnetetento léčivý přípravek užívat.Datum revize textu: 27.1.2016.8. POUŽITELNOSTPoužitelné do:9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCHPŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉNepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI A VÝROBCEDržitel: Akademie klasické homeopatie spol. s r.o., Vaňkova 48, Ostrava – Bělský les,Česká republikaVýrobce: RosenPharma a.s., Veverské Knínice 265, Ostrovačice, Česká republika12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLAReg. číslo: 93/562/09-C13. ČÍSLO ŠARŽEČ. šarže:14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ15. NÁVOD K POUŽITÍ16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMUNevyžaduje se – odůvodnění přijato.

KOUPIT

Databáze nemocí
více ->
Půjčovna zdravotních pomůcek
symetrie.cz
Související články:
Interesting reading in english: Questions about Ilnesses