Arnidol spray spr.sol.1x100ml


Kategorie: VOLNĚ PRODEJNÉ LÉKY
Teplota, bolest, zánět
Masti. krémy. gely

Výrobce: GEHRLICHER PHARMAZEUTISCHE EXTRA
Číslo výrobku: 8594039794105
Cena: 114.00 Kč s DPH

KOUPIT

Popis

Arnidol spray spr.sol.1x100mlsp.zn. sukls142159/2016SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU1. NÁZEV PŘÍPRAVKUArnidol spray30 mg/ml + 100 mg/mlkožní sprej, roztok2. KVALITATIVNÍ I KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍJeden ml roztoku obsahuje hydroxyethylis salicylas 30 mg a arnicae tincture 100 mg.Úplný seznam pomocných látek viz 6.13. LÉKOVÁ FORMAKožní sprej, roztokPopis: čirý nažloutlý roztok charakteristického pachu po silicích k zevnímu použití ve spreji.4. KLINICKÉ ÚDAJE4.1 Terapeutické indikacePřípravek je určen k urychlení regenerace pohybového aparátu při sportovních úrazech, kontuzích, distorzícha následných otocích, při svalovéúnavě, po nadměrné námaze nebo přetížení svalů a kloubů.4.2 Dávkování a způsob podáníArnidol spray se aplikuje 2 až 3 krátkými stisky rozprašovače na kůži postiženého místa těla a postřikse po 10 až 15 minutách opakuje nebo se na místo přiloží přípravkempostříkaný mulový obvaz. Tuto aplikaci je možno opakovat až 3krát denně. Léčba trvá do vymizeníobtíží, ale nemá trvat déle než 14 dní.Přípravek je určen pro dospělé a dospívající od 15 let..Způsob podáníKožní podání4.3 KontraindikaceHypersenzitivita na léčivou látku(y) nebo na kteroukoli pomocnou látku uvedenou v bodě 6.1.Arnidol spray nesmí být používán na porušenou kůži (oděrky, otevřené rány) a ekzémy.. Arnidol spraynení určen pro děti a dospívající do 15 let.4.4 Zvláštní upozornění a opatření pro použití.Arnidol spray nemá být aplikován na sliznice a do okolí očí. Př í p r a v e k s e n e m áp o u ž í v a t na velkých plochách kůže u pacientů s poruchou funkce ledvin.4.5 Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakceLéčivá látka hydroxyethyl-salicylát, resp. kyselina salicylová, mohou zesílit průnik jiných lokálněaplikovaných léčiv.Vstřebaný salicylát může vzájemně reagovat s methotrexátem a deriváty sulfonylmočoviny.4.6 Těhotenství a kojeníStudie o použití přípravku Arnidol spray u těhotných a kojících žen nejsou k dispozici.Přípravek se proto u těhotných a kojících žen nemá používat.4.7 Účinky na schopnost řídit a obsluhovat strojePoužívání přípravku Arnidol nemá žádný nebo má zanedbatelný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovatstroje.4.8 Nežádoucí účinkyVe velmi vzácných případech s objevit lokální podráždění kůže s erytémem, ekzém, dermatitida,vyrážka nebo puchýře.Tyto kožní projevy většinou po přerušení léčby rychle odeznívají.Hlášení podezření na nežádoucí účinkyHlášení podezření na nežádoucí účinky po registraci léčivého přípravku je důležité. Umožňuje to pokračovat vesledování poměru přínosů a rizik léčivého přípravku. Žádáme zdravotnické pracovníky, aby hlásili podezření nanežádoucí účinky na adresu:Státní ústav pro kontrolu léčivŠrobárova 48100 41 Praha 10Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek4.9 PředávkováníPředávkování nebylo pozorováno.5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI5.1 Farmakodynamické vlastnostiFarmakoterapeutická skupina: Lokální léčiva k terapii bolestí svalů a kloubůATC kód: M02ACArniková tinktura je extrakt z květů arniky s antiflogistickým a analgetickým účinkem.Hydroxyethyl-salicylát má antiflogistické a analgetické účinky.5.2 Farmakokinetické vlastnostiPo lokální aplikaci přechází hydroxyethyl-salicylát do podkožní tkáně. Do systémového krevníhooběhu proniká pouze malé množství léčivé látky. Následná eliminace je obdobná jako při perorálníaplikaci.5.3 Předklinické údaje vztahující se k bezpečnostiBezpečnost přípravku je prokázána dlouhodobým používáním léčivých látek v klinické praxi.6. FARMAKOLOGICKÉ ÚDAJE6.1 Seznam pomocných látekIsopropyl-myristátCitronelová siliceKosodřevinová siliceLevandulová siliceBorovicová siliceBlahovičníková siliceKafrEthanol 96 (V/V)6.2 InkompatibilityDosud nejsou známy.6.3 Doba použitelnosti3 roky.6.4 Zvláštní opatření pro uchováváníUchovávejte při teplotě do 25 °C.6.5 Druh obalu a obsah baleníBílá neprůhledná plastová lahvička s mechanickým rozprašovačem, průhledný kryt, krabička.Obsah balení: 50 ml a 100 ml6.6 Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku a pro zacházení s nímVeškerý nepoužitý léčivý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními požadavky.7. DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISRACIHarras Pharma Curarina Arzneimittel GmbHAm Harras 15D-81373 MnichovNěmecko8. REGISTRAČNÍ ČÍSLO45/617/00-C9. DATUM PRVNÍ REGISTRACE / PRODLOUŽENÍ REGISTRACEDatum první registrace: 20.12.2000Datum posledního prodloužení registrace: 16.4.201410. DATUM REVIZE TEXTU29.8.2016

KOUPIT

Databáze nemocí
více ->
Půjčovna zdravotních pomůcek
symetrie.cz
Související články:
Interesting reading in english: Questions about Ilnesses