APO-Cetirizin 10mg por.tbl.flm.10x10mg


Kategorie: VOLNĚ PRODEJNÉ LÉKY
Alergie
Tablety

Výrobce: Actavis Group Hf., Hafnarfjördur
Číslo výrobku: 2047232
Cena: 67.00 Kč s DPH

KOUPIT

Popis

APO-Cetirizin 10mg por.tbl.flm.10x10mgSp.zn.sukls219273/2013a sp.zn.sukls65456/2014SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKUAPO-CETIRIZIN 10 mg2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍJedna potahovaná tableta obsahuje cetirizini dihydrochloridum 10 mg.Pomocné látky: Jedna potahovaná tableta obsahuje 117 mg monohydrátu laktózy.Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.3. LÉKOVÁ FORMAPotahované tablety.Popis přípravku: bílé či téměř bílé, bikonvexní potahované tablety elipsovitého tvaru, o velikosti5,7 x 11,1 mm. Půlící rýha na jedné straně. Tablety jsou označeny „C“ na jedné straně a „J“ a „E“ po oboustranách půlící rýhy.4. KLINICKÉ ÚDAJE4.1. Terapeutické indikaceU dospělých a pediatrických pacientů starších 6 let:- Cetirizin je indikován pro zmírnění nosních a očních symptomů sezónní a celoroční alergické rýmy.- Cetirizin je indikován pro zmírnění symptomů chronické idiopatické urtikarie.4.2. Dávkování a způsob podáníDávkováníPediatrická populaceDospělí a děti od 6 do 12 let:5 mg dvakrát denně (půl tablety dvakrát denně)Dospělí a dospívající starší 12 let:10 mg jednou denně (1 tableta).Tablety je nutno zapít sklenicí tekutiny.Starší pacienti:Na základě získaných údajů se usuzuje, že není nutné u pacientů vyššího věku s normální funkcí ledvindávku snižovat.Pacienti se střední až těžkou poruchou funkce ledvin:Údaje o poměru účinnst/bezpečnost léčiva nejsou pro pacienty s poruchou funkce ledvin k dispozici. Ptožoehlavní cestou vylučování cetirizinu jsou ledviny (viz bod 5.2), musí být v případě, kdy nelze použítalternativní léčbu, upraveny intervaly dávek individuálně podle renální funkce. Podle následující tabulkyStránka 2 z 8nastavte dávkování dle uvedených informací. Aby bylo možné tuto tabulku použít, je třeba u pacientastanovit clearance kreatininu (CLcr) v ml/min. Hodnotu CLcr (ml/min) lze určit ze stanoveného sérovéhokreatininu (mg/dl) pomocí následujícího vzorce:72 x hladina kreatininu v séru (mg/dl)[140 - věk (v letech)] x váha(kg) CLcr(x 0,85 pro ženy)Úprava dávkování pro dospělé pacienty s poruchou funkce ledvinSkupina Clearance kreatininu (ml/min) Dávkování a frekvenceNormální funkceMírná poruchaStřední poruchaTěžká poruchaKonečná fáze onemocněníledvin – pacienti na dialýze≥8050 – 7930 – 49

KOUPIT

Databáze nemocí
více ->
Půjčovna zdravotních pomůcek
symetrie.cz
Související články:
Interesting reading in english: Questions about Ilnesses