Anopyrin 400mg tbl.10x400mg


Kategorie: VOLNĚ PRODEJNÉ LÉKY
Chřipka a nachlazení
Tablety

Výrobce: ZENTIVA, A.S.
Číslo výrobku: 8584005111005
Cena: 18.00 Kč s DPH

KOUPIT

Popis

Anopyrin 400mg tbl.10x400mgsp.zn. sukls251079/2016a sp.zn. sukls245150/2015SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU1. NÁZEV PŘÍPRAVKUAnopyrin 400 mgtablety2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍJedna tableta obsahuje acidum acetylsalicylicum 400 mg.Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.3. LÉKOVÁ FORMATabletaPopis přípravku: bílé, mramorované, oboustranně ploché kulaté tablety s půlicí rýhou na jedné straně.Tabletu lze rozdělit na stejné dávky.4. KLINICKÉ ÚDAJE4.1 Terapeutické indikaceBolest mírné a střední intenzity různého původu, např. bolest hlavy, kloubů a svalů provázející chřipkováonemocnění, bolest zubů, neuralgie, bolest vertebrogenního původu, horečnaté stavy zejména při akutníchrespiračních onemocněních chřipkového charakteru a jiných akutních onemocněních horních cestdýchacích.Anopyrin 400 mg se nesmí podávat dětem a dospívajícím do 16 let v průběhu horečnatého virovéhoonemocnění (viz body 4.3 a 4.4).4.2 Dávkování a způsob podáváníDávkování:Dávkování je vždy individuální a závislé na charakteru základního onemocnění, intenzitě a frekvencibolesti nebo na průběhu febrilního stavu.Dospělým a dospívajícím starším 15 let se obvykle podává 400 - 800 mg ASA v jednorázové dávce,kterou je možné opakovat v intervalu 4 - 8 hodin. Maximální denní dávka je 4 g kyseliny acetylsalicylové.Pediatrická populaceDětem a dospívajícím do 16 let se podává přípravek výjimečně jen v odůvodněných případech po zváženípoměru rizika a benefitu.Dávkování u dětí a dospívajících do 15 let je 30-60 mg/kg/den v analgetické indikaci. Dávkování udospívajících ve věku 15 až 18 let je stejné jako u dospělých.Pacienti s renální insuficiencí a starší pacientiU pacientů s renální insuficiencí a u starších pacientů je nutno dávkování individuálně upravit.Způsob podání:Tablety se užívají po rozpadu v malém množství vody nebo celé. Při podávání vyšších dávek je vhodnézapíjet tablety alkalickou minerálkou.Užití léku při jídle nebo bezprostředně po něm snižuje incidenci žaludečních potíží.4.3 Kontraindikace- hypersenzitivita na kyselinu acetylsalicylovou, salicyláty nebo na kteroukoli pomocnou látkuuvedenou v bodě 6.1;- pacienti se stávající mastocytózou, u kterých užívání kyseliny acetylsalicylové může vést kzávažným hypersenzitivním reakcím (včetně oběhového šoku s návaly horka, hypotenze,tachykardie a zvracení);- předchozí astmatický záchvat indukovaný požitím salicylátů či látek s obdobným účinkem, zejménanesteroidními protizánětlivými léky (NSAID);- akutní vředová choroba žaludku nebo dvanáctníku;- pacienti se závažnou nedostatečností jater a/nebo ledvin (CrCl

KOUPIT

Databáze nemocí
více ->
Půjčovna zdravotních pomůcek
symetrie.cz
Související články:
Interesting reading in english: Questions about Ilnesses