Angin-Heel S tbl.50


Kategorie: Volně prodejné léky
Homeopatie

Výrobce: Biologische Heilmittel Heel Gmbh, Baden-baden
Číslo výrobku: 9003568000032
Cena: 125.00 Kč s DPH

KOUPIT

Popis

Angin-Heel S tbl.50Příloha č. 1 ke sdělení sp.zn. sukls38541/2010PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELEAngin-Heel S, tabletyHomeopatický přípravek bez schválených léčebných indikacíPřečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci, protože obsahuje pro vás důležité údaje.Tento přípravek je dostupný bez lékařského předpisu. Přesto však přípravek Angin-Heel S musíte užívat pečlivě podle návodu, aby Vám co nejvíce prospěl.- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.- Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.- Pokud se vaše příznaky zhorší nebo se nezlepší , musíte se poradit s lékařem.- Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.V příbalové informaci naleznete:1. Co je přípravek Angin-Heel S a k čemu se používá2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Angin-Heel S užívat3. Jak se přípravek Angin-Heel S užívá4. Možné nežádoucí účinky5 Jak přípravek Angin-Heel S uchovávat6. Další informace1. CO JE PŘÍPRAVEK Angin-Heel S A K ČEMU SE POUŽÍVÁKombinovaný přípravek Angin-Heel S je homeopatická specialita.2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK Angin-Heel S UŽÍVATNeužívejte přípravek Angin-Heel S- jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na rostliny z čeledi hvězdnicovitých (složnokvětých) nebo na kteroukoli další složku přípravku Angin-Heel SVzájemné působení s dalšími léčivými přípravkyProsím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.Těhotenství a kojeníPoraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.Řízení dopravních prostředků a obsluha strojůBez omezení.Důležité informace o některých složkách přípravku Angin-Heel SPřípravek obsahuje monohydrát laktosy. Pokud Vám lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se s ním dříve, než začnete tento homeopatický přípravek užívat.3. JAK SE PŘÍPRAVEK Angin-Heel S UŽÍVÁVždy užívejte přípravek Angin-Heel S přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.Přípravek je určen k vnitřnímu užití. Dávkování: obvykle 3x denně 1 tabletu 15-20 minut před jídlem nechat rozpustit pod jazykem. Z počátku při akutních obtížích každých 15 minut 1 tabletu po dobu dvou hodin. Používejte podle rady odborníka na homeopatii.Pro vyčerpávající informace se obracejte na odborníky v homeopatii, lékaře a lékárníky nebo na naši informační kancelář Dr. Peithner Prag s.r.o., tel. 241 740 540, 241 740 553.Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKYV ojedinělých případech se může vyskytnout zvýšená salivace.5. JAK PŘÍPRAVEK Angin-Heel S UCHOVÁVATUchovávejte při teplotě do 25°CUchovávejte mimo dosah a dohled dětíPřípravek Angin-Heel S nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na obalu. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.6. DALŠÍ INFORMACECo přípravek Angin-Heel S obsahuje- Léčivými látkami jsou:- Hydrargyri cyanidum D8 30,0 mg, Phytolacca decandra D4 30,0 mg, Apis mellifica D4 30,0 mg,Arnica montana D4 30,0 mg Calcii sulfidum D6 60,0 mg, Solanum dulcamara D4 60,0mg,Belladonna D4 60,0 mg- Pomocnými látkami jsou: magnesium – stearát, monohydrát laktosyJak Angin-Heel S vypadá a co obsahuje toto baleníAngin-Heel S jsou bílé až slabě nažloutlé ploché kulaté tablety s fasetou, bez zápachu.Velikost balení: 50, 250, 750 tabletDržitel rozhodnutí o registraci a výrobceBiologische Heilmittel Heel GmbHDr.-Reckeweg-Str. 2-4D-76532 Baden-BadenTel.: +49 (0) 72 21 / 501 00Fax: +49 (0) 72 21 / 501 210E-Mail: info@heel.deDalší informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci:Dr.Peithner Prag s.r.o.Čestmírova 363/1, 14000, Praha 4Tel: 241740540Fax: 241740553Email: office@peithner.czTato příbalová informace byla naposledy schválena 1. 9. 2010.

KOUPIT

Databáze nemocí
více ->
Půjčovna zdravotních pomůcek
symetrie.cz
Související články:
Interesting reading in english: Questions about Ilnesses