Algesal drm.crm.1x100g


Kategorie: VOLNĚ PRODEJNÉ LÉKY
Teplota, bolest, zánět
Masti. krémy. gely

Výrobce: Pharmaselect International Beteiligungs Gmbh, Víde
Číslo výrobku: 9120008840574
Cena: 161.00 Kč s DPH

KOUPIT

Popis

Algesal drm.crm.1x100gSOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU1.NÁZEV PŘÍPRAVKUAlgesal, krém2.KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ50 g krému obsahuje:Diethylamini salicylas 5 g, Myrtecainum 0,5 g Úplný seznam pomocných látek viz. bod 6.1.3.LÉKOVÁ FORMAHomogenní krémově bílý krém s  levandulovou vůní4.KLINICKÉ ÚDAJE4.1.Terapeutické indikaceK místní léčbě zhmožděnin a bolestí v traumatologii, k místní léčbě revmatických bolestí svalů a kloubů.4.2.Dávkování a způsob podáníTento léčivý přípravek je určen pro použití u dospělých a adolescentů od 12 let.Dvakrát až třikrát denně nanést na postižená místa a vtírat do úplné resorpce kůží. Po použití se doporučuje umýt si ruce.Doporučená délka podávání je 15 dní.Děti: studie u dětí nebyly prováděny, není dostatek zkušeností s podáváním přípravku Algesal dětem (viz bod 4.4.)4.3.KontraindikaceHypersenzitivita na léčivé látky nebo na kteroukoli pomocnou látku, na látky s podobným účinkem nebo na jiné látky (např. lokální anestetika). Přípravek nesmí být aplikován na sliznice, do očí, na porušenou kůži, tj. na popáleniny, exsudativní kožní onemocnění, exémy, infikované nebo otevřené rány nebo rány pod okluzivním obvazem. 4.4.Zvláštní upozornění a zvláštní opatření pro použitíPacientům s omezenou funkcí ledvin není vhodné aplikovat přípravek na větší plochy. Tato aplikace může být spojena s vyšší resorpcí, a tím i zvýšeným výskytem nežádoucích účinků. Sportovce je třeba upozornit, že přípravek obsahuje účinnou látku, která může způsobit pozitivní výsledek při screeningu na abusus drog. Přípravek by neměl být používán u dětí do 12 let. V této věkové kategorii nebyly provedeny žádné studie, bezpečnost a účinnost přípravku tedy nebyla u dětí prokázána. 4.5.Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakceAčkoli hladiny diethylamin-salicylátu jsou po kožním podání podstatně nižší než po perorálním podání, je třeba mít na paměti, že přítomnost derivátů salicylátu v krvi zvyšuje antikoagulační účinek heparinu a orálních antikoagulancií.4.6.Těhotenství a kojeníU těhotných žen je třeba se vyvarovat dlouhodobější aplikace na velké plochy. Salicyláty přecházejí do mateřského mléka jen v malé koncentraci. Poškození kojence nebylo dosud popsáno. Přípravek nesmí být aplikován na prsní bradavky a jejich okolí.4.7.Účinky na schopnost řídit a obsluhovat strojePřípravek nemá vliv na řízení motorových vozidel a obsluhu strojů.4.8.Nežádoucí účinkyOjediněle kontaktní alergie, kdy je nutno aplikaci přerušit.4.9.PředávkováníPředávkování Algesalem nebylo dosud popsáno a není ani pravděpodobné.5.FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTIFarmakoterapeutická skupinaLokální analgetikum a antirevmatikumATC kód: M02AC5.1.Farmakodynamické vlastnostiSalicylát působí inhibicí prostaglandinů a dalších mediátorů zánětu analgeticky, antiflogisticky a antiedematózně. Myrtekain působí myorelaxačně přímým účinkem na svalstvo a v místě podání anesteticky. Nástup účinku je rychlý. V klinické studii, která sledovala protizánětlivý a analgetický účinek Algesalu u 30 pacientů s akutními a chronickými revmatickými onemocněními, pozorovali  pacienti příznivé účinky po 30 minutách od aplikace. 5.2.Farmakokinetické vlastnostiPerkutánní penetrace, resorpce a eliminace účinných složek Algesalu byly prokázány u experimentálních zvířat pomocí C-14 značených sloučenin. Salicyláty přecházejí v malé koncentraci do mléka.Po lokální aplikaci se sůl diethylaminu vstřebává v takovém množství, že v synoviální tekutině dosáhne 60% hladin dosahovaných po perorálním podání odpovídající dávky. Hladiny v tkáních (svaly, chrupavky, šlachy) jsou vyšší po lokálním než po perorálním podání.Diethylamin-salicylát je rozpustný v tucích, a proto přechází kůží bez biotransformace. Shromažďuje se v subkutánních tkáních. Pak se postupně uvolňuje. Následná eliminace (především podle Michaelisovy kinetiky) je postupná.Při lokální aplikaci diethylamin-salicylátu je zajištěn dostatek léčivé látky, aby byl dosažen léčebný účinek v místě zánětu, ale nenastává celkový účinek (hladiny v plasmě jsou asi 100x nižší než po perorálním podání).5.3.Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti Akutní toxicita (LD50) v mg/kg:Kyselina salicylová: myš i.v. 500 mg/kg, potkan p.o. 891 mg/kgpes 450 mg/kgDietylamin: potkan p.o. 540 mg/kgLokální snášenlivost byla sledována v pokusech na králících. Po aplikaci 1 g přípravku na vnitřní stranu ušního boltce králíka po dobu 30 dní nebyly pozorovány příznaky místní nebo celkové nesnášenlivosti. V histologických nálezech kožních buněk nebyly zaznamenány změny.Teratogenicita přípravku byla sledována v pokusech na potkanech Wistar při podání mezi 6.-16. dnem březosti. Nebyl pozorován negativní účinek na průběh březosti, velikost plodu ani žádné významné vrozené vady.6.FARMACEUTICKÉ ÚDAJE6.1.Seznam  pomocných látek glyceromakrogol-ricinoleát, ethylenglykol-monopalmitostearát, glycerol-monostearát 40-50, cetylstearyl alkohol, kyselina chlorovodíková, makrogol stearát 300, lehký tekutý parafin, glyceromakrogol-linoleát, složené levandulové aroma, čištěná voda6.2.InkompatibilityNeuplatňuje se.6.3.Doba použitelnosti5 let6.4.Zvláštní opatření pro uchováváníUchovávejte při teplotě do 250 C.6.5.Druh obalu a velikost baleníAluminiová tuba se šroubovacím plastickým uzávěrem , krabička.Velikost balení: 50 g a 100 g6.6.Návod k použití přípravku, zacházení s nímKožní podání.7.DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI Pharmaselect International Beteiligungs GmbHErnst-Melchior-Gasse 201020 Vídeň, Rakousko8.REGISTRAČNÍ ČÍSLO29/289/92-C9.DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE22.4.1992/  18.4.200710.DATUM REVIZE TEXTU15.7.2009

KOUPIT

Databáze nemocí
více ->
Půjčovna zdravotních pomůcek
symetrie.cz
Související články:
Interesting reading in english: Questions about Ilnesses