ALERID tbl.obd.50x10mg


Kategorie: VOLNĚ PRODEJNÉ LÉKY
Alergie
Tablety

Výrobce: S+D PHARMA CZ
Číslo výrobku: 8901117010512
Cena: 126.00 Kč s DPH

KOUPIT

Popis

ALERID tbl.obd.50x10mgsp.zn. sukls14900/2019Souhrn údajů o přípravku1. NÁZEV PŘÍPRAVKUA L E R I D 10 mg potahované tablety2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍJedna potahovaná tableta obsahuje cetirizini dihydrochloridum 10 mg.Pomocné látky se známým účinkem: monohydrát laktosyÚplný seznam pomocných látek viz bod 6.13. LÉKOVÁ FORMAPotahovaná tableta.Bílé kulaté bikonvexní potahované tablety s půlící rýhou na jedné straně, na druhé s vyraženým A.Tabletu lze rozdělit na stejné dávky.4. KLINICKÉ ÚDAJE4.1 Terapeutické indikaceAlerid je indikován ke zmírnění nosních a očních symptomů sezónní a celoroční alergické rinitidy.Alerid je indikován ke zmírnění symptomů chronické idiopatické urtikárie.Přípravek je indikován u dospělých a dětských pacientů od 6 let.4.2 Dávkování a způsob podáníDávkováníDěti ve věku 6–12 let: 5 mg (1/2 tablety) dvakrát denně.Dospělí a dospívající starší než 12 let: 10 mg (1 tableta) jednou denně.Starší pacienti: Na základě dostupných údajů se usuzuje, že u starších pacientů s normální funkcí ledvinnení nutné dávku snižovat.Středně těžká až těžká porucha funkce ledvin:Údaje o poměru účinnost/bezpečnost léčiva nejsou pro pacienty s poruchou funkce ledvin k dispozici.Protože hlavní cestou vylučování cetirizin-dihydrochloridu jsou ledviny (viz bod 5.2), musí být v případě,kdy nelze použít alternativní léčbu, upraveny intervaly dávek individuálně podle renální funkce.Podle následující tabulky nastavte dávkování dle uvedených informací. Aby bylo možné tuto tabulkupoužít, je třeba u pacienta stanovit clearance kreatininu (CLcr) v ml/min. Hodnotu CLcr (ml/min) lze určitze stanoveného sérového kreatininu (mg/dl) pomocí následujícího vzorce:CLcr = [140 - věk (v letech)] x hmotnost) (kg) (x 0,85 pro ženy)72 x kreatinin v séru (mg/dl)Úprava dávkování pro dospělé pacienty s poruchou funkce ledvinStupeň poruchy funkce ledvin Clearancekreatininu(ml/min)Dávkování a frekvenceNormální funkce ledvinLehká poruchaStředně těžkáTěžká poruchaDialyzovaní pacienti v konečnémstadiu onemocnění ledvin≥8050–7930–49

KOUPIT

Databáze nemocí
více ->
Půjčovna zdravotních pomůcek
symetrie.cz
Související články:
Interesting reading in english: Questions about Ilnesses