Akneroxid 5 gel 1x50g 5%


Kategorie: VOLNĚ PRODEJNÉ LÉKY
Masti. krémy. mléka
Kůže

Výrobce: Almirall Hermal GmbH
Číslo výrobku: 4042762002164
Cena: 155.00 Kč s DPH

KOUPIT

Popis

Akneroxid 5 gel 1x50g 5%sp.zn. sukls51945/2012, sukls51946/2012SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU1. NÁZEV PŘÍPRAVKUAkneroxid 5Akneroxid 10gel2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍléčivá látka:100 g gelu Akneroxid 5 obsahuje: Benzoylis peroxidum (jako benzoylis peroxidum cumaqua) 5,00 g100 g gelu Akneroxid 10 obsahuje: Benzoylis peroxidum (jako benzoylis peroxidum cumaqua)10,00 gÚplný seznam pomocných látek viz bod 6.13. LÉKOVÁ FORMAgelPopis přípravku: bílý homogenní gel se slabou charakteristickou vůní4. KLINICKÉ ÚDAJE4.1 Terapeutické indikaceAkneroxid 5 – k lokální léčbě acne vulgarisAkneroxid 10 – k lokální léčbě acne vulgaris, obzvláště na hrudníku a zádech. Těžší formyakné, které nedostatečně reagují na léčbu 5% koncentrací benzoyl-peroxidu (benzoylisperoxidum).4.2 Dávkování a způsob podáníPostižená místa se potírají gelem ve slabé vrstvě 1-2krát denně po důkladném předchozímomytí postižených partií vodou a nedráždivým mýdlem. Doporučuje se však přistupovatk aplikaci Akneroxidu individuálně a řídit se citlivostí kůže. Při prvním použití je vhodnějšízačít terapii Akneroxidem 5 a teprve po toleranci 5% přípravku přejít na Akneroxid 10. Upacientů s obzvláště citlivou kůží se doporučuje na začátku terapie používat gel pouze 1 krátdenně, a to navečer. Průměrná doba ošetřování je podle zkušeností 4 – 10 týdnů.4.3 KontraindikaceHypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku uvedenou v bodě 6.1.Riziko senzibilizace je malé a leží pod hranicí 2%.Tento gel nesmí být používán na porušenou pokožku.4.4 Zvláštní upozornění a opatření pro použitíPři terapii gely Akneroxid je zakázáno používat další lokální slupovací nebo abrazivníprostředky. Akneroxid 5/10 má bělicí účinky, a proto nesmí být používán na obočí, na vousya vlasy nebo v jejich těsné blízkosti. Pro své odbarvovací účinky nesmí přijít do stykus barevnými textiliemi.U pacientů se stavy podobnými neurodermatitis, se suchou pokožkou a poruchou tvorbykožního mazu, mohou být přípravky obsahující benzoyl-peroxid používány pouze s pečlivýmdohledem.Akneroxid 5/10 nesmí přijít do kontaktu s očima a nesmí být aplikován na sliznice nebo dooblasti koutků úst, nosu nebo očí.Během léčby přípravkem Akneroxid 5/10 nesmí být postižená místa vystavena ozařování UVpaprsky (solária) či slunění.4.5 Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakceNejsou známy žádné interakce s ostatními léčivy aplikovanými zevně na kůži, přesto senedoporučuje současná terapie s léky, které mají dráždivý, vysušující nebo deskvamativníefekt.4.6 Fertilita, těhotenství a kojeníAkneroxid může být během těhotenství a kojení použit pouze po pečlivém zvážení poměrumožného rizika a přínosu. Akneroxid nesmí být použit v posledním měsíci těhotenství.Nejsou k dispozici údaje o koncentraci benzoyl-peroxidu v mateřském mléce v případě vnějšíaplikace během kojení.4.7 Účinky na schopnost řídit a obsluhovat strojeVzhledem ke způsobu použití lze možnost ovlivnění řízení vozidla a obsluhy strojů vyloučit.4.8 Nežádoucí účinkyNežádoucí účinky jsou uváděny dle systémových tříd orgánů MedDRA.Frekvence výskytu nežádoucích účinků je uváděna následovně: Velmi časté (≥1/10); časté( 1/100 až

KOUPIT

Databáze nemocí
více ->
Půjčovna zdravotních pomůcek
symetrie.cz
Související články:
Interesting reading in english: Questions about Ilnesses