Aknecolor Krémpasta drm.pst.1x30g


Kategorie: VOLNĚ PRODEJNÉ LÉKY
Masti. krémy. mléka
Kůže

Výrobce: Spirig Eastern, a.s.
Číslo výrobku: 7680474290133
Cena: 154.00 Kč s DPH

KOUPIT

Popis

Aknecolor Krémpasta drm.pst.1x30gsp.zn.sukls204302/2013Souhrn údajů o přípravku1. Název přípravkuAKNECOLOR krémpasta2. Kvalitativní a kvantitativní složeníClotrimazolum 10 mg v 1g pastyÚplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.3. Léková formaKožní pasta.Popis přípravku : hnědá krémovitá pasta, jemně parfémovaná4. Klinické údaje4.1. Terapeutické indikacevšechny formy acne vulgaris 1. a 2. stupně, zejména jejípapulopustulózní a pustulózní forma, acne rosacea, acne perioralis,folliculitis centrofacialis4.2. Dávkování a způsob podáníPřípravek se nanáší 1-2 krát denně na postižená místa v tenké vrstvě.Před použitím se doporučuje umýt pokožku jemným nezásaditýmmýdlem.4.3. KontraindikacePřecitlivělost na imidazolové deriváty a další složky přípravku.4.4. Zvláštní upozornění a opatření pro použitíŽádné.4.5. Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakceNejsou známy.4.6. Těhotenství a kojeníPo dobu těhotenství a kojení je možné přípravek používat.4.7. Účinky na schopnost řídit a obsluhovat strojeNemá žádný vliv.4.8. Nežádoucí účinkyZřídka iritace, velmi vzácně kontaktní senzibilizace.4.9. PředávkováníNení známo.5. Farmakologické vlastnosti5.1. Farmakodynamické vlastnosti2/2Farmakoterapeutická skupina: DermatologikumATC kód: D01AC01Imidazolové antimykotikum Clotrimazol působí fungistaticky (vevyšších koncentracích i fungicidně) na dermatofyty, kvasinky,bifasické houby, plísně a bakteriostaticky na grampositivní bakterie.5.2. Farmakokinetické vlastnostiPo lokální aplikaci clotrimazolu jsou v hlubších epidermálních vrstváchdosaženy mikrobicidní koncentrace, v koriu mikrobistatické koncentrace.Absorbce je minimální (méně než 5%), sérové hodnoty jsou po aplikaci 0,8 gkrému pod okluzivním obvazem pod měřitelnou hranicí 0,001ug/ml.Systémova resorbce je prakticky zanedbatelná.5.3. Předklinické údaje vztahující se k bezpečnostiBezpečnost přípravku byla ověřena dlouhodobým používáním.6. Farmaceutické údaje6.1. Pomocné látkystearomakrogol-250-stearát, stearomakrogol 1000, oktyldodekanol,methylpyrrolidon, glycerol-stearát, střední nasycené triacylglyceroly,oxid titaničitý, žlutý oxid železitý, hnědý oxid železitý, fenethylalkohol,dihydrát citronanu sodného, monohydrát kyseliny citrónové, parfém, čištěnávoda6.2. InkompatibilityNeuplatňuje se.6.3. Doba použitelnosti3 roky6.4. Zvláštní opatření pro uchováváníUchovávejte při teplotě do 25 °C.6.5. Druh obalu a velikost baleníTuba, šroubovací uzavěr, krabička,velikost balení: 30g6.6. Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku a pro zacházení s nímKožní podání.7. Držitel rozhodnutí o registraciGalderma-Spirig Česká a Slovenská republika a.s., Bratislava, Slovenská republika8. Registrační číslo(A)46/095/91-S/C9. Datum první registrace/prodloužení registrace13.11.1991 / 17.3.201010. Datum revize textu 25.11.2013

KOUPIT

Databáze nemocí
více ->
Půjčovna zdravotních pomůcek
symetrie.cz
Související články:
Interesting reading in english: Questions about Ilnesses