Acylcoffin tbl.10


Kategorie: Volně prodejné léky
Gynekologické problémy
Bolest při menstruaci

Výrobce: ZENTIVA, A.S.
Číslo výrobku: 8584005110206
Cena: 42.00 Kč s DPH

KOUPIT

Popis

Acylcoffin tbl.10
sp. zn. sukls171081/2015
SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU
1. NÁZEV PŘÍPRAVKU
ACYLCOFFIN
tablety
2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ
Jedna tableta obsahuje acidum acetylsalicylicum 450 mg a coffeinum50 mg.
Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.
3. LÉKOVÁ FORMA
Tableta
Popis přípravku: bíle kulaté ploché tablety se zkosenými hranami, na jedné straně s půlicí rýhou.
Tabletu lze rozdělit na dvě stejné dávky.
4. KLINICKÉ ÚDAJE
4.1 Terapeutické indikace
Bolesti mírné a střední intenzity různého původu, např. bolesti hlavy, kloubů a svalů provázející
chřipková onemocnění, bolesti zubů, neuralgie, bolesti vertebrogenního původu, horečnaté stavy
zejména při akutních respiračních onemocněních chřipkového charakteru.
Acylcoffin se nesmí podávat dětem a dospívajícím do 16 let v průběhu horečnatého onemocnění.
4.2 Dávkování a způsob podání
Dávkování
Dávkování je vždy individuální a závislé na charakteru základního onemocnění, intenzitě a frekvenci
bolesti nebo na průběhu febrilního stavu.
Dospělým se obvykle podává 450–900 mg kyseliny acetylsalicylové (ASA) a 50–100 mg kofeinu v
jednorázové dávce, kterou je možno opakovat v intervalu 4–8 hodin. Maximální denní dávka je 4 g
kyseliny acetylsalicylové.
Pediatrická populace
Přípravek se podává dětem a dospívajícím výjimečně v odůvodněných případech po zvážení poměru
rizika a benefitu. Dávkování ASA u dětí a dospívajících do 15 let je 30–60 mg/kg/den v analgetické
indikaci a 100 mg/kg/den při léčbě revmatické horečky. Dospívajícím nad 16 let se podávají stejné
dávky Acylcoffinu jako dospělým pacientům.
Acylcoffin se nesmí podávat dětem a dospívajícím do 16 let během horečnatého onemocnění (viz
body 4.3 a 4.4).
Pacienti s renální insuficiencí
U pacientů s renální insuficiencí je nutno dávkování individuálně upravit.
Starší pacienti
U starších pacientů je nutno dávkování individuálně upravit.
Způsob podání
Tablety se užívají po rozpadu v malém množství vody nebo celé. Při podávání vyšších dávek je
vhodné zapíjet tablety alkalickou minerálkou.
Užití léku při jídle nebo bezprostředně po něm snižuje incidenci žaludečních potíží.
4.3 Kontraindikace
Přípravek Acylcoffin je absolutně kontraindikován:
 u pacientů s přecitlivělostí na kyselinu acetylsalicylovou, salicyláty, kofein nebo na kteroukoli
pomocnou látku uvedenou v bodě 6.1;
 při předchozím výskytu astmatu, které bylo vyvoláno požitím salicylátů či substancí
s obdobným účinkem, zejména nesteroidními protizánětlivými léky (NSAID), při akutní
vředové chorobě žaludku nebo dvanáctníku;
 při krvácivých stavech nekonzumpčního charakteru;
 při chirurgických výkonech spojených s masivnějším krvácením;
 v kombinaci s metotrexátem při dávce metotrexátu 15 mg týdně či vyšší (viz bod 4.5);
 při závažném selhání ledvin (CrCl

KOUPIT

Databáze nemocí
více ->
Půjčovna zdravotních pomůcek
symetrie.cz
Související články:
Interesting reading in english: Questions about Ilnesses