Acylcoffin tbl.10


Kategorie: VOLNĚ PRODEJNÉ LÉKY
Gynekologické problémy
Bolest při menstruaci

Výrobce: ZENTIVA, A.S.
Číslo výrobku: 8584005110206
Cena: 51.00 Kč s DPH

KOUPIT

Popis

Acylcoffin tbl.10sp. zn. sukls242891/2016SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU1. NÁZEV PŘÍPRAVKUACYLCOFFINtablety2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍJedna tableta obsahuje acidum acetylsalicylicum 450 mg a coffeinum50 mg.Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.3. LÉKOVÁ FORMATabletaPopis přípravku: bíle kulaté ploché tablety se zkosenými hranami, na jedné straně s půlicí rýhou.Tabletu lze rozdělit na dvě stejné dávky.4. KLINICKÉ ÚDAJE4.1 Terapeutické indikaceBolesti mírné a střední intenzity různého původu, např. bolesti hlavy, kloubů a svalů provázejícíchřipková onemocnění, bolesti zubů, neuralgie, bolesti vertebrogenního původu, horečnaté stavyzejména při akutních respiračních onemocněních chřipkového charakteru.Acylcoffin se nesmí podávat dětem a dospívajícím do 16 let v průběhu horečnatého onemocnění.4.2 Dávkování a způsob podáníDávkováníDávkování je vždy individuální a závislé na charakteru základního onemocnění, intenzitě a frekvencibolesti nebo na průběhu febrilního stavu.Dospělým se obvykle podává 450–900 mg kyseliny acetylsalicylové (ASA) a 50–100 mg kofeinu vjednorázové dávce, kterou je možno opakovat v intervalu 4–8 hodin. Maximální denní dávka je 4 gkyseliny acetylsalicylové.Pediatrická populacePřípravek se podává dětem a dospívajícím výjimečně v odůvodněných případech po zvážení poměrurizika a benefitu. Dávkování ASA u dětí a dospívajících do 15 let je 30–60 mg/kg/den v analgetickéindikaci a 100 mg/kg/den při léčbě revmatické horečky. Dospívajícím nad 16 let se podávají stejnédávky Acylcoffinu jako dospělým pacientům.Acylcoffin se nesmí podávat dětem a dospívajícím do 16 let během horečnatého onemocnění (vizbody 4.3 a 4.4).Pacienti s renální insuficiencíU pacientů s renální insuficiencí je nutno dávkování individuálně upravit.Starší pacientiU starších pacientů je nutno dávkování individuálně upravit.Způsob podáníTablety se užívají po rozpadu v malém množství vody nebo celé. Při podávání vyšších dávek jevhodné zapíjet tablety alkalickou minerálkou.Užití léku při jídle nebo bezprostředně po něm snižuje incidenci žaludečních potíží.4.3 KontraindikacePřípravek Acylcoffin je absolutně kontraindikován: u pacientů s přecitlivělostí na kyselinu acetylsalicylovou, salicyláty, kofein nebo na kteroukolipomocnou látku uvedenou v bodě 6.1; při předchozím výskytu astmatu, které bylo vyvoláno požitím salicylátů či substancís obdobným účinkem, zejména nesteroidními protizánětlivými léky (NSAID), při akutní vředové chorobě žaludku nebo dvanáctníku; při krvácivých stavech nekonzumpčního charakteru; při chirurgických výkonech spojených s masivnějším krvácením; v kombinaci s metotrexátem při dávce metotrexátu 15 mg týdně či vyšší (viz bod 4.5); při závažném selhání ledvin (CrCl

KOUPIT

Databáze nemocí
více ->
Půjčovna zdravotních pomůcek
symetrie.cz
Související články:
Interesting reading in english: Questions about Ilnesses