Zneužití benzodiazepinů

Symptomy

 • ztráta vědomí
 • zmatenost
 • pocit nedostatku kyslíku
 • rozmazané vidění
 • závrať
 • splývavá řeč
 • ztráta koordinace
 • slabost
 • ospalost

Co je to?

Jedná se o skupinu léčiv, která jsou předepisována pro celou řadu problémů, nejčastěji pro léčbu panických poruch, úzkosti, nespavosti a svalových křečí. Nejčastěji jsou podávány midazolam, diazepam, bromazepam a další. Jestliže jsou tato léčiva nadužívána (ať už omylem nebo záměrně), dochází k rozvoji fyzické závislosti. Podávání těchto léčiv by tedy mělo být pod důslednou kontrolou a pacienti by měli užívat jen dávky doporučené lékařem. Benzodiazepiny jsou pro své účinky zneužívány a rozvoj závislosti poté musí být řešen odvykací terapií.

Jaký je vývoj nemoci?

Jestliže již byla vytvořena závislost na tato léčiva, dochází k rozvoji abstinenčních příznaků, při úplném vysazení léčiva. Mezi abstinenční příznaky patří např. úzkost, záchvaty paniky, silné rozrušení, nespavost a další. Tyto stavy již vyžadují lékařskou péči v podobě odvykací terapie a podpory psychologa.  

Profylaxe a prevence

Prevencí je dodržování dávkování dle doporučení lékaře. Důležité je také informovat lékaře o dalších léčivech, která užíváte, protože některá léčiva mohou zvyšovat účinek benzodiazepinů. Pro rychlejší detoxikaci a vyloučení látky z těla se doporučuje popíjení odvaru z ostropestřce mariánského.

Léčba

 • postupné snižování dávky léčiva až její úplné vysazení a následná výměna za léčivo jiné
 • odvykací terapie, psychologická podpora

Domácí léčení

Neužívejte lék ve vyšších než doporučených dávkách, v případě že máte podezření na rozvoj závislosti, kontaktujte svého lékaře a prodiskutujte s ním následný postup.

Kdy je nezbytné vyhledat lékařskou pomoc?

Navštivte lékaře, jestliže máte podezření na rozvoj závislosti na benzodiazepiny (bolest hlavy, úzkost, slabost, nespavost a další). Vyhledejte okamžitě lékaře, jestliže jste užili větší dávku nebo jste užili léky spolu s alkoholem či drogami a zároveň máte závratě, rozmazané vidění, poruchy rovnováhy, pozorujete splývavou řeč nebo máte potíže s dýcháním.

O co zajímat a na co se ptát u lékaře

 1. Je nutné přestat užívat benzodiazepiny?
 2. Jak mohu předcházet rozvoji závislosti?

Jak bude probíhat vyšetření?

Váš lékař se vás zeptá na vaše příznaky, provede fyzikální vyšetření a může doporučit některá další vyšetření (např. vyšetření krve).

Rizikové faktory

psychiatrická onemocnění; dlouhodobé užívání drog; odvykací terapie při snaze přestat užívat jinou drogu

Databáze nemocí
více ->
Půjčovna zdravotních pomůcek
symetrie.cz
Související články:
Interesting reading in english: Questions about Ilnesses