Nemalobuněčný karcinom plic

Symptomy

kašel, vykašlávání krvavých hlenů, bolesti na hrudi, dušnost, sípání, chrapot, potíže s polykáním, opakované plicní infekce, otok obličeje, slabost a únava, zežloutnutí kůže a očí, boule pod kůží, bolesti kostí, bolesti hlavy, závratě

Co je to?

Rakovina plic je jednou z nejčastějších rakovin u nás. Rozlišují se dva typy karcinomu plic – malobuněčný a nemalobuněčný. Nemalobuněčný je častější a méně agresivní než malobuněčný karcinom. Existují tři podtypy nemalobuněčného karcinomu, v závislosti na tom, jakými buňkami jsou tvořeny. Jedná se o dlaždicobuněčný, velkobuněčný a adenokarcinom. Léčba zahrnuje chirurgické odstranění nádoru, chemoterapii, radioterapii a další nové postupy. Prognóza je závislá na tom, zda-li došlo k šíření metastáz do těla.

Jaký je vývoj nemoci?

Prognóza onemocnění závisí na mnoha faktorech, důležité je o jakou fázi rakoviny se jedná a důežitý je také váš celkový zdravotní stav. Téměř polovina lidí s diagnózou časného stadia nemalobuněčného plicního karcinomu jsou naživu pět let po stanovení diagnózy. Pokud již došlo k šíření metastáz, vyhlídky jsou horší. U většiny pacientů s nemalobuněčným karcinomem plic, je možná pouze paliativní péče, která může prodloužit život a zpomalit progresi onemocnění.

Profylaxe a prevence

Prevence nádorových onemocnění není přesně definována. Snažte se vyhýbat kouření a znečištěnému ovzduší.

Léčba

Lékaři používají řadu postupů pro zpomalení průběhu rakoviny. Patří mezi ně:

 • Chirurgické odstranění nádoru.
 • Chemoterapie
 • Radioterapie
 • Cílená terapie, která využívá látky, které zasáhnou rakovinné buňky, ale zdravé buňky nepoškodí.
 • Laserové ošetření
 • Fotodynamická terapie, která využívá léky, které se stanou aktivní, jsou-li vystaveny světlu
 • Kryochirurgie, která využívá nástroje ke zmrazení a zničení rakovinné tkáně
 • Elektrokauterizace, která používá jehlu vyhřívanou elektrickým proudem, který tak ničí maligní tkáně.

Domácí léčení

Pokud kouříte, přestaňte. Pokračování v kouření zhoršuje vaše vyhlídky. Hledejte emocionální podporu u rodiny, přátel nebo podpůrných skupin. Můžete také vyhledat psychoterapeuta.

Kdy je nezbytné vyhledat lékařskou pomoc?

Okmažitě vyhledejte lékaře, pokud se u vás objeví některý z příznaků rakoviny plic.

O co zajímat a na co se ptát u lékaře

 1. Co bych měl vědět o této formě rakoviny plic?
 2. Došlo již k šíření metastáz?
 3. O jaké stadium se jedná? Co to znamená pro mě?
 4. Může chemoterapie nebo radioterapie zpomalit šíření nádoru?
 5. Co mohu dělat, pokud mám bolesti?
 6. Mohou být komplikace vzniklé rakovinou vyléčeny?
 7. Jaké jsou moje šance na přežití?
 8. Jaké jsou vedlejší účinky léčby?
 9. Co mám dělat v případě, že léčba nebude zabírat?
 10. Kde mohu najít psychickou podporu?

Jak bude probíhat vyšetření?

Váš lékař provede kompletní fyzikální vyšetření a odebere anamnézu. Testy používané k diagnostice a určení fáze rakoviny plic zahrnují:

 • RTG hrudníku
 • CT nebo PET vyšetření
 • Bronchoskopie
 • Odstranění malého množství tkáně nebo tekutiny z plic nebo hrudníku

Další testy používané k detekci metastáz zahrnují kostní skeny, krevní obraz, jaterní testy a vyšetření sputa.

Rizikové faktory

Kouření, věk nad 60 let, expozice azbestu, radonu, chemikáliím na pracovišti

Databáze nemocí
více ->
Půjčovna zdravotních pomůcek
symetrie.cz
Související články:
Interesting reading in english: Questions about Ilnesses