Malobuněčný karcinom plic

Symptomy

kašel, vykašlávání krvavých hlenů, bolesti na hrudi, dušnost, sípání, chrapot, potíže s polykáním, opakované plicní infekce, otok obličeje, slabost a únava

Co je to?

Rakovina plic je jednou z nejčastějších rakovin u nás. Rozlišují se dva typy karcinomu plic – malobuněčný a nemalobuněčný. Malobuněčný karcinom plic je rychle rostoucí karcinom, který se z převážné většiny vyskytuje u kuřáků a lidí, kteří jsou vystaveni pasivnímu kouření. Příznaky mohou zahrnovat chronický kašel, bolest na hrudi, dušnost a další dýchací obtíže. Mějte vždy na paměti, že tyto příznaky jsou velmi časté a mohou být příznaky i jiných, méně závažných onemocnění. Nicméně v případě přítomnosti těchto příznaků je důležité co nejdříve vyhledat lékaře, protože tento typ rakoviny je rychle rostoucí a může velmi brzy metastazovat. Nejčastěji aplikovanou léčbou je chemoterapie. Radioterapie se užívá, pokud se jedná o velmi malý nádor. Chirurgické řešení bývá většinou indikováno až jako paliativní péče.

Jaký je vývoj nemoci?

Rozvoj tohoto onemocnění bývá většinou velmi rychlý a progresivní, proto je velmi důležité podstoupit léčbu ihned v začátcích, v opačných případech je prognóza velmi špatná.

Profylaxe a prevence

Prevence nádorových onemocnění není přesně definována. U tohoto typu nádoru se jako prevence doporučuje vyhýbaní se cigaretovému kouři (ať aktivnímu či pasivnímu), protože ten hraje při rozvoji tohoto typu karcinomu stěžejní roli.

Léčba

Léčba většinou zahrnuje chemoterapii, která je zacílena na nádorové buňky. Chemoterapeutika jsou většinou podávány v tabletách nebo pomocí infúzí. Spolu s chemoterapií může být aplikována i radioterapie. Chirurgický zákrok bývá většinou prováděn až v rámci paliativní péče.

Domácí léčení

V první řadě je nutné podstoupit léčbu, kterou doporučují lékaři. Pokud kouříte, přestaňte. Snažte se žít zdravým životním stylem, jezte zdravou a vyváženou stravu, hodně odpočívejte. Můžete také potřebovat psychologickou pomoc, která vám pomůže vyrovnat se s diagnózou.

Kdy je nezbytné vyhledat lékařskou pomoc?

Vyhledejte lékaře, pokud na sobě pozorujete příznaky rakoviny plic a to zejména, pokud jste kuřák. Vyhledejte lékaře ihned, pokud máte potíže s dýcháním nebo máte pocit tlaku na hrudi.

O co zajímat a na co se ptát u lékaře

  1. Může být rakovina plic příčinou mých příznaků?
  2. Jaké vyšetření potřebuji?
  3. Pokud mám malobuněčný karcinom, o jakou fázi onemocnění se jedná?
  4. Jaké typy léčby jsou pro mě teď nejvhodnější?
  5. Jaké jsou cíle této léčby?
  6. Jaká je moje prognóza?
  7. Co je možné dělat, pokud se nádor objeví znovu?

Jak bude probíhat vyšetření?

Lékař odebre anamnézu a vyšetří vás. Může také požadovat zobrazovací vyšetření jako je RTG hrudníku nebo CT. Dále může být provedena bronchoskopie nebo endoskopie, při které může být provedena biopsie, která má za úkol potvrdit diagnózu.

Rizikové faktory

Aktivní kouření; pasivní kouření; vystavení radonu, azbestu, uranu, niklu, výfukovým plynům a dalším toxickým látkám; radioterapie; genetická predispozice; znečištění ovzduší

Databáze nemocí
více ->
Půjčovna zdravotních pomůcek
symetrie.cz
Související články:
Interesting reading in english: Questions about Ilnesses