Zvětšení prostaty

Odborný název

Benigní hyperplazie prostaty

Symptomy

silné nutkání na močení, slabý proud moči, neschopnost močení, bolest při močení, krev v moči, nutkání na močení dvakrát nebo vícekrát za noc, neúplné vyprázdnění močového měchýře

Co je to?

V důsledku stárnutí u velké části mužů dochází ke zvětšování prostaty, která v důsledku své změněné velikosti tlačí na močový měchýř, což způsobuje problémy při močení. Příznaky zahrnují slabý nebo přerušovaný proud moči, časté nucení na močení a časté močení, zvláště v noci. Exsitují specifické léky, které lze podat, případně může bát nutný chirurgický zákrok, což vede ke zmenšení prostaty.

Jaký je vývoj nemoci?

Příznaky mohou odeznít sami od sebe, ale většinou přetrvávají nebo se stupňují. Pokud přetrvávají, může lékař doporučit léky, které pomáhají zmenšit prostatu nebo může doporučit chirurgický zákrok, který povede ke zmenšení velikosti prostaty. Tato léčba může zmírnit příznaky u mnoha mužů. Důležité je si uvědomit, že benigní hyperplazie prostaty není rakovina, takže nezvyšuje riziko rozvoje rakoviny prostaty.

Profylaxe a prevence

Preventivní prohlídka mužů po 40. roce života je nejlepším způsobem předcházení benigní hyperplazie prostaty.

 

Léčba

  • Existují dva druhy léků k léčbě příznaků zvětšené prostaty. Jeden uvolňuje svaly prostaty, druhý zmenšuje prostatu. Nedávné studie ukazují, že tyto léky fungují nejlépe v kombinaci.
  • Někteří lidé mohou potřebovat chirurgický zákrok.

Domácí léčení

Můžete být schopni zmírnit příznaky zvětšení prostaty vymočením se hned v okamžiku, kdy se objeví první nutkání močit. Existuje sice celá řada preparátů, které přislíbí zmenšení prostaty, nicméně nebyl vědecky prokázán jejich účinek.

Kdy je nezbytné vyhledat lékařskou pomoc?

Pokud se příznaky stávají pro vás velkým problémem, poraďte se s lékařem. Vyhledejte okamžitě lékaře, pokud se objeví náhlá neschopnost vymočit se. Akutní retence moči je závažný příznak, který může vést k těžkým komplikacím.

O co zajímat a na co se ptát u lékaře

  1. Co je příčinou mých příznaků?
  2. Měl by u mě být proveden screening rakoviny prostaty?
  3. Můžu nějakým způsobem mírnit příznaky, aniž bych musel užívat léky?
  4. Existuje nějaký důkaz, že doplňky stravy pomáhají léčit příznaky zvětšené prostaty?
  5. Mám-li začít užívat léky, musím je brát po zbytek svého života?
  6. Jaké jsou vedlejší účinky léků?
  7. Pokud léky nezabírají, měl bych uvažovat o operaci?
  8. Jaké druhy chirurgických zákroků mi mohou pomoci?

Jak bude probíhat vyšetření?

Lékař odebere anamnézu a provede fyzikální vyšetření - palpační vyšetření per rectum, kdy zavede prst do konečníku, což mu umožní nahmatat prostatu a posoudit její velikost, tvar a příapdné odchylky. Pro vyloučení nádorového onemocnění může lékař nařídit odběr krve, který mu umožní stanovit specifický marker - tzv. PSA - prostatický specifický antigen. Váš lékař může také doporučit test, který měří průtok moči. Pokud váš tok moči je slabý, může lékař provést cystoskopii, která zahrnuje vložení malé trubičky do močové trubice a její průnik až do močového měchýře.

Rizikové faktory

muži ve věku nad 50 let

Databáze nemocí
více ->
Půjčovna zdravotních pomůcek
symetrie.cz
Související články:
Interesting reading in english: Questions about Ilnesses