Priapismus

Symptomy

několikahodinová erekce bez předchozího sexuálního stimulu, bolest

Co je to?

Jedná se o bolestivou erekci, která trvá déle než čtyři hodiny. Nevzniká po sexuálním stimulu. Dochází k ní, pokud není umožněn odtok krve z penisu, který díky tomu zůstává ve fázi erekce. Ačkoli se jedná o vzácný stav, priapismus vyžaduje okamžitou lékařskou péči, protože jinak může vést k erektilní dysfunkci nebo zjizvení. Ne vždy lékaři vědí, co způsobuje priapismus. Někdy může být příčinou užívání některých léků, rekreační užívání drog a některé zdravotní stavy (např. srpkovitá anemie). Je-li priapismus léčen hned, obvykle nemá žádné dlouhodobé účinky.

Jaký je vývoj nemoci?

Priapismus se liší od normální erekce. Trvá obvykle déle než 4 hodiny a nemusí být nutně vázán na sexuální stimuly. Erekce je často bolestivá. Objeví-li se příznaky priapismu, přestaňte užívat jakýkoliv lék, který může být příčinou (včetně těch, které se používají pro posílení erekce) a ihned vyhledejte lékařskou pomoc. Méně běžný typ priapismu známý jako neischemický priapismus může vymizet sám od sebe. Nejčastějším typem je však ischemický priapismus. V tomto případě se objevuje poškození tkáně během čtyř až šesti hodin. Léčba spočívá v injekčním podání specifického léku přímo do penisu. Lékař také může odsávat nahromaděnou krev jehlou. Nutné může být také operační řešení. Jestliže je příčinou srpkovitá anemie, může být nutná další léčba.

Profylaxe a prevence

Vyhýbejte se zvýšené konzumaci alkoholu a užití drog, které mohou mít (podobně jako některá užívaná léčiva) na rozvoj priapismu vliv. Snažte se také vyhnout jakémukoliv úrazu v oblasti genitálu.

Léčba

Léčba může zahrnovat:

 • Ledování ke snížení otoku.
 • Lehké cvičení, jako je chůze do schodů
 • Léky proti bolesti
 • Intrakavernózní aplikace léku - vstřikování léku do žíly penisu, což vede k zúžení cévy a snížení průtoku
 • Chirurgický podvaz prasklé tepny
 • Aspirace krve z naplněné cévy
 • Chirurgicky vytvořený shunt - zkrat, pro přesměrování toku krve
 • Léčba základních onemocnění, jako je například srpkovitá anemie
 • Embolizace cévy vedoucí k zamezení krevního průtoku touto cévou

Domácí léčení

Tyto strategie domácí péče mohou pomoci zabránit další epizodě priapizmu

 • Odpočívejte a zdržte se sexuální aktivity dle doporučení lékaře
 • Vyhněte se spouštěčům priapismu (např. rekreační drogy nebo alkohol)
 • Promluvte si se svým lékařem o podání jiných léků, pokud je příčinou podávání některého léku
 • Je-li pravděpodobné, že se priapismus objeví znovu, zeptejte se svého lékaře, jestli neexistují léčiva, která by jste si mohl zavčasu vzít.
 • Je-li nějaká jiná nemoc příčinou priapismu, zaměřte se na její léčbu.

Kdy je nezbytné vyhledat lékařskou pomoc?

Pokud máte bolestivou erekci, která neodeznívá během několika hodin, vyhledejte okamžitě lékaře.

O co zajímat a na co se ptát u lékaře

 1. Co je příčinou priapismu?
 2. Jaký druh léčby potřebuji?
 3. Může se to stát znovu?
 4. Co mohu udělat, aby se zabránilo priapismus v budoucnu?

Jak bude probíhat vyšetření?

Lékař odebere anamnézu a provede fyzikální vyšetření. Zeptá se vás také na léky, které užíváte a jestli v nedávné době nedošlo k nějakému zranění v této oblasti. Aby lékař mohl odlišit, který typ priapismu máte, provede odběr krve z žíly penisu.

Rizikové faktory

Věk 5-10 let a 20-50 let, srpkovitá anemie, injekční léčba erektilní dysfunkce, alkoholismus, užívání kokainu nebo marihuany, antidepresiva, antipsychotika, antihypertenziva, mnohočetný myelom, úraz v oblasti genitálu

Databáze nemocí
více ->
Půjčovna zdravotních pomůcek
symetrie.cz
Související články:
Interesting reading in english: Questions about Ilnesses