Předčasný porod

Symptomy

kontrakce nejméně každých 10 minut, krvácení ze zevních rodidel, odtok plodové vody, bolest v dolní části zad, křeče v břiše

Co je to?

Jako předčasný porod se označuje porod před 37. týdnem těhotenství. Příčin může být celá řada, např. stres, infekce nebo vícečetné těhotenství. Může k němu ale dojít také bez jakéhokoliv zjevného důvodu. Ženy, u kterých dochází k předčasnému porodu, mohou mít předčasné kontrakce, křeče v břiše. Dále se může objevit krvácení nebo odtok plodové vody z rodidel nebo si mohou stěžovat na bolesti zad. Děti narozené předčasně mají vyšší riziko zdravotních problémů, takže lékaři často podávají specifické léky za účelem zpomalení průběhu porodu. Čím dříve se dítě narodí, tím větší je riziko různých zdravotních problémů, kterým dítě může trpět.

Jaký je vývoj nemoci?

K předčasnému porodu může dojít prakticky u kterékoliv těhotné ženy. Mnohé ženy mají nějaké kontrakce v průběhu poslední části těhotenství, tyto kontakce jsou považovány za normální. Pokud však máte stabilní kontrakce, které trvají déle než jednu hodinu, může se jednat o předčasný porod. V některých případech mohou lékaři podat léky, kterými zpomalí porod. Ne vždy je to však možné a potom se dítě narodí předčasně.

Profylaxe a prevence

Důležité je podstoupit všechny preventivní prohlídky a prenatální diagnostiku, tak jak vám doporučil lékař. Zde je možné diagnostikvoat případná riziková těhotenství a podle toho lékař rozhoduje o dalším postupu tak, aby se předčasnému porodu zabránilo.

Léčba

Lékař může podat léky k zastavení nebo zpomalení porodu. Pokud nelze porod oddálit a předpokládá se brzké narození, lékař pravděpodobně podá různá léčiva, která zajistí správný vývoj dítěte (např. kosrtikosteroidy pro správný rozvoj plic).

Domácí léčení

Pokud lékaři provedou medikamentózní zastavení porodu, budete muset poté omezit všechny činnosti a být co nejvíce v klidu, což si lékaři většinou pojistí tím, že budoucí matku hospitalizují. V nemocnici ji také mají lépe pod kontrolou a případně mohou podávat další léčiva.

Kdy je nezbytné vyhledat lékařskou pomoc?

Navštivte svého lékaře ihned, pokud máte nějaké příznaky předčasného porodu.

O co zajímat a na co se ptát u lékaře

  1. V jaké fázi porod již je?
  2. Je dítě dostatečně vyvinuté, aby se již mohlo narodit?

Jak bude probíhat vyšetření?

Lékař odebrere anamnézu a provede gynekologické vyšetření. Může také nařídit monitoring plodu a ultrazvuk.

Rizikové faktory

mnohočetné těhotenství, předčasný porod v anamnéze, zanedbání prenatální diagnostiky, podváha, infekce, předchozí krvácení během těhotenství, obezita, drogy, anomálie dělohy, kouření, alkohol, diabetes

Databáze nemocí
více ->
Půjčovna zdravotních pomůcek
symetrie.cz
Související články:
Interesting reading in english: Questions about Ilnesses