Předčasná puberta

Odborný název

Pubertas praecox

Symptomy

U dívek mladších 8 let - růst ochlupení v oblasti genitálií a v podpaží, růst prsou, první menstruace, změny zevního genitálu, akné, změna tělesného pachu

U chlapců mladších 9 let - růst ochlupení v oblasti genitálií a v podpaží, růst varlat a penisu, růst vousů, růst svalů, prohloubení hlasu, akné, změna tělesných proporcí

Co je to?

Za předčasnou pubertu je označováno období, kdy dochází k rozvoji sekundárních pohlavních znaků u dívek nebo chlapců před 8.rokem (u dívek) nebo 9. rokem (u chlapců). Během puberty se tělo změní z těla dítěte na tělo dospělého. Tento proces spouští hormony, které stimulují produkci pohlavních hormonů, což vede k rozvoji sekundárních pohlavních znaků. Puberta obvykle začíná v průměrném věku 10-ti let u dívek a 12-ti let u chlapců. Ve většině případů není známa přesná příčina rozvoje předčasné puberty. Ve velmi vzácných případech může dojít k rozvoji předčasné puberty v důslledku vzniku tumoru v oblasti, kde jsou produkovány pohlavní hormony.

Jaký je vývoj nemoci?

Změny, které se vyskytují v průběhu předčasné puberty, jsou stejné jako ty, které se vyskytují v průběhu běžné puberty. Dochází k nim ale dříve a dítě může mít větší problém se s nimi psychicky vyrovnat. Může si myslet, že není jako ostatní děti, že je jiné. Důsledkem pak jsou různé psychické problémy a nízké sebevědomí. Takovéto dítě se také může stát obětí šikany. Při správné léčbě může být ale postup puberty zpomalen. V některých případech je možné zvrátit některé změny, ke kterým již došlo.

Profylaxe a prevence

Specifická prevence vzniku tohoto onemocnění neexistuje, příčina není známa.

Léčba

Lékař vám předepíše léky k zastavení vyplavování pohlavních hormonů. V některých případech může být nutné chirurgické odstranění nádoru, který způsobuje uvolňování hormonů. Pokud došlo k rozvoji předčasné puberty v důsledku jiného onemocnění, pak léčba tohoto onemocnění může zastavit předčasný vývoj.

Domácí léčení

Vzhledem k tomu, že předčasná puberta může způsobit sociální a emocionální problémy, je důležité vědět, jak svému dítěti pomoci. Možná bude nutné začít navštěvovat psychoterapeuta, který je odborníkem v této problematice.

Kdy je nezbytné vyhledat lékařskou pomoc?

Vyhledejte lékaře, pokud má vaše dítě příznaky předčasné puberty. Vyhledejte také lékaře, pokud u vašeho dítěte pozorujete příliš brzské sexuálná chování.

O co zajímat a na co se ptát u lékaře

  1. Co by mohlo být příčinou předčasné puberty?
  2. Jaké vyšetření bude mé dítě potřebovat?
  3. Jakým způsobem lze tento stav léčit?
  4. Lze předčasnou pubertu zastavit nebo zvrátit?
  5. Jak mám své dítě chránit před šikanou?

Jak bude probíhat vyšetření?

Lékař s vámi prodiskutuje rodinnou anamnézu, změří hladinu hormonů v krvi vašeho dítěte a může zažádat o další testy jako je CT mozku nebo břišní dutiny nebo MRI mozku nebo břišní dutiny. Lékař bude také požadovat RTG snímek zápěstí dítěte, podle kterého posoudí "kostní věk", který koreluje se stupněm vývoje dítěte.

Rizikové faktory

dívky, afroamerický původ, obezita, traumatické poranění mozku, některé zdravotní stavy (např. nádory)

Databáze nemocí
více ->
Půjčovna zdravotních pomůcek
symetrie.cz
Související články:
Interesting reading in english: Questions about Ilnesses