Porucha srážlivosti krve

Symptomy

 • krevní sraženiny v souvislosti s častými potraty, bolestmi a otoky nohou
 • vysoký krevní tlak
 • dušnost
 • bolest na hrudi
 • změny vidění, zmatenost
 • silné bolesti hlavy
 • potíže s mluvením
 • závratě

Co je to?

Poruchy srážení krve zvyšují riziko vzniku krevních sraženin. Krevní sraženiny hrají svou roli při zástavě krvácení, pokud však někdo trpí poruchami krevní srážlivosti, pak se krevní sraženiny mohou vytvářet sami od sebe, nahodile a bez zjevného důvodu. Tyto nadbytečné krevní sraženiny mohou ucpat žílu nebo tepnu, mohou vyvolat potraty, infarkty, mrtvice a plicní embolie. Některé poruchy srážení krve jsou dědičné - jedná se například o Leidenskou mutaci. Příčinou poruch krevní srážlivosti mohou být také některá onemocnění jako je lupus, poruchy kostní dřeně a některé druhy rakoviny. Léčba spočívá v podávání léků na ředění krve.

Jaký je vývoj nemoci?

V závislosti na tom, kde je sraženina lokalizována, může způsobit hlubokou žilní trombózu v dolních končetinách, může vést k rozvoji cévní mozkové příhody, infarktu myokardu a k plicní embolii. Mnoho lidí si vůbec nemusí uvědomovat, že trpí poruchou krevní sražlivosti a to až do okamžiku, kdy dojde k vytvoření sraženiny a ucpání některé cévy. Léčba spočívá v podání léků na ředění krve. Někteří lidé potřebují trvalou léčbu, jiní vyžadují léčbu jen v rizikových obdobích - např. v těhotenství nebo po operacích. Při ucpání cévy krevní sraženinou je nutná okamžitá lékařská péče.

Profylaxe a prevence

Prevence bohužel není možná, protože se jedná zpravidla o dědičnou poruchu. Můžete pouze předcházet epizodám ucpání cévy krevní sraženinou a to užíváním léků na ředění krve a zvýšením pozornosti v těhotenství a po operaci.

Léčba

Léčba poruch krevní srážlivosti zahrnuje:

 • Aspirin
 • Léky na ředění krve (heparin a warfarin)
 • Antitrombin a protein C
 • Léčba základních onemocnění jako je vysoký krevní tlak, cukrovka a onemocnění srdce
 • Osoba může potřebovat léky schopné rozrušit sraženinu, dále operaci nebo jiné ošetření.

Výskyt krevní sraženiny vyžaduje okmažitou lékařskou péči. Může být potřeba podání léků (trombolytika), operace a jiné způsoby léčby.

Domácí léčení

Poruchy srážlivosti krve vždy vyžadují léčbu. Váš lékař může navrhnout změnu ve vašem jídelníčku, zvýšení pohybové aktivity a snížení váhy, pokud jste obézní. Pokud kouříte, přestaňte. Při dlouhodobém cestování (zejména při letu letadlem) dbejte na pravidelné protahování a pohyb, aby se snížilo riziko vzniku sraženin.

Kdy je nezbytné vyhledat lékařskou pomoc?

Pokud máte jakékoliv podezření, že máte poruchu krevní srážlivosti nebo někdo z vaší rodiny má poruchu krevní srážlivosti, poraďte se s lékařem. Pokud máte příznaky srdečního infarktu, mozkové mrtvice, plicní embolie nebo hluboké žilní trombózy jako jsou bolest na hrudi, dušnost, změny ve vidění nebo vnímání, těžké nevysvětlitelné bolesti nohou, nebo potíže s dýcháním, ihned volejte lékařskou pohotovost.

O co zajímat a na co se ptát u lékaře

 1. Jsem ve zvýšeném riziku vzniku krevních sraženin?
 2. Potřebuji léčbu?
 3. Měl bych nějak změnit svůj životní styl?
 4. Jaké jsou příznaky poukazující na ohrožení na mém životě?

Jak bude probíhat vyšetření?

Váš lékař Vás vyšetří, bude klást otázky týkající se vašeho zdraví a rodinné anamnézy a provede krevní testy. Můžete potřebovat další vyšetření jako je např. ultrazvuk.

Rizikové faktory

krevní sraženiny v osobní nebo rodinné anamnéze; dědičnost defektních faktorů krevního sražení - např. faktor V Leiden, proteinu C proteinu S, nedostatek antitrombinu

Databáze nemocí
více ->
Půjčovna zdravotních pomůcek
symetrie.cz
Související články:
Interesting reading in english: Questions about Ilnesses