Porucha pozornosti s hyperaktivitou (ADHD)

Symptomy

 • mdloba
 • neklid nebo podrážděnost
 • nesoustředěnost
 • impulzivní chování
 • opoždění vývoje
 • snížená koncentrace
 • neschopnost řešit problémy
 • problémy s pamětí
 • hyperaktivita
 • nutkavé chování
 • nevhodné chování
 • problémy s učením se nových věcí

Co je to?

ADHD neboli porucha pozornosti s hyperaktivitou je velmi častá vývojová porucha, která se vyznačuje zhoršenou soustředěností, vnitřním neklidem, impulzivitou, neschopností zůstat v klidu a nutkáním stále něco dělat. Obvykle začíná v dětství, ale často není diagnostikována až do dospívání nebo dokonce dospělosti. Toto onemocnění je možné korigovat léky a stálou kontrolou nad činnostmi dítěte s důrazem na dodržování určitých pravidel a zásad.

Jaký je vývoj nemoci?

Pokud je dodržována terapie a je kladen dostatečný důraz na pravidla a řád, které jsou dítěti nastoleny, je možné dostat projevy ADHD pod kontrolu. Nicméně to nemusí být pravidlem.

Profylaxe a prevence

Preventivním opatřením může být správné chování matky v těhotenství, protože v tomto období se významně vyvíjí nervová soustrava dítěte a každý negativní stimul může mít na vývoj dítěte a pozdější výskyt ADHD vliv. Matka by se v průběhu těhotenství měla vyvarovat kouření a požívání alkoholu, mít dostatečný přísun jódu, který je pro vývoj nervové soustavy velmi významný. Dále můžou mít na rozvoj ADHD vliv porodní traumata dítěte a předčasný porod dítěte s nízkou porodní váhou. V dětství se nedoporučuje dětem podávat větší množství sladkostí, jejich vliv na rozvoj ADHD je stále spekulativní. Pravděpodobný je také vliv některých barviv, která jsou přidávána do potravin, což je v dnešní době již i na potravinových obalech zmíněno („…může nepříznivě ovlivňovat činnost a pozornost dětí“).

Léčba

 • léčiva se stimulačním a inhibičním účinkem, antidepresiva
 • psychoterapie

Domácí léčení

Je nutná zodpovědná péče rodičů a vedení k dodržování všech stanovených pravidel za pomocí zadávání úkolů nebo práce, dbaní na pravidelnost v plnění zadaných činností, chválit a povzbuzovat v případě náležitého plnění zadaných úkolů a tím motivovat k udržování pravidel a zodpovědnosti i po zbytek života.

Kdy je nezbytné vyhledat lékařskou pomoc?

Navštivte svého pediatra, jestliže máte podezření, že vaše dítě má ADHD.

O co zajímat a na co se ptát u lékaře

 1. Jak mohu nejlépe pomoci svému dítěti?
 2. Kde mohu najít psychologa, který nám pomůže s léčbou?
 3. Musí mé dítě užívat nějaké léky?
 4. Je možné, že mám ADHD také?

Jak bude probíhat vyšetření?

Stanovit tuto diagnózu je velmi obtížné. Neexistují žádné speciální testy, které by prokázaly, že vaše dítě má ADHD. Specialista může tuto poruchu diagnostikovat na základě odběru podrobné anamnézy, vlastních zkušeností a srovnáním s chováním vrstevníků vašeho dítěte.

Rizikové faktory

genetické faktory, komplikované těhotenství; komplikovaný porod; vystavení alkoholu matky před porodem; některá barviva v potravinách; nadměrný příjem sacharidů

Databáze nemocí
více ->
Půjčovna zdravotních pomůcek
symetrie.cz
Související články:
Interesting reading in english: Questions about Ilnesses