Diagnózy

Poranění mozku

Symptomy

 • ztráta vědomí
 • nestejná šíře zornice
 • koma

Co je to?

K poranění mozku nejčastěji dochází v důsledku traumatu, které může být různé tíže. Při lehkém poranění mozku může dojít k bezproblémovému návratu do normálního života, při těžším poranění však může dojít ke vzniku trvalých následků, které mohou postiženou osobu omezovat v různých směrech. Mezi projevy poranění mozku patří např. ztráta vědomí, poruchy pozornosti, zraku, řeči, pohybu a dále změny nálady. Při závažném poranění může postižená osoba upadnout do komatu.

Jaký je vývoj nemoci?

Obnova stavu po těžkém poranění mozku může mít různý průběh. Jestliže nešlo o poranění zcela zásadní a závažné, pak se stav upravuje do 6-ti měsíců. Některá zranění jsou však tak těžká, že již bývají přítomny trvalé následky – poruchy pozornosti, paměti, řeči, porozumění řeči, zraku, pohybu atd. a to v různém rozsahu. Záleží, jaká a jak velká část mozku byla poškozena.

Profylaxe a prevence

Prevencí je vyhýbání se aktivitám, při kterých by mohlo docházet k závažnému poranění mozku (rizikové sporty, riziková povolání). Platí také, že malá ale častá poranění mozku (otřesy mozku) zvyšují riziko trvalého poškození mozku.

Léčba

 • chirurgický zákrok
 • psychologické poradenství
 • léky proti bolesti, depresi nebo jiným psychologickým problémům
 • léčba souvisejících onemocnění jako je epilepsie, Alzheimerova choroba nebo Parkinsonova choroba

Domácí léčení

Pro lepší zotavení po poranění mozku se doporučuje dodržování lékařských doporučení a dostatek odpočinku.

Kdy je nezbytné vyhledat lékařskou pomoc?

Jestliže máte symptomy, které poukazují na poranění mozku, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.

O co zajímat a na co se ptát u lékaře

 1. Jsou mé příznaky opravdu způsobeny poraněním mozku?
 2. Jaké potřebuji vyšetření?
 3. Jakou potřebuji léčbu?
 4. Mohou tyto příznaky samovolně odeznít?

Jak bude probíhat vyšetření?

Lékař vás prohlédne a položí vám pár otázek. Také může požadovat vyšetření pomocí zobrazovacích metod (RTG, CT nebo MRI) pro zobrazení případných změn v mozku.

Rizikové faktory

psychiatrické onemocnění – úzkost nebo deprese před zraněním

Databáze nemocí
více ->
Půjčovna zdravotních pomůcek
symetrie.cz
Související články:
Interesting reading in english: Questions about Ilnesses