Diagnózy

Úraz (kalva)

Symptomy

 • krvácení
 • zhmoždění, modřiny
 • krvácení z oka
 • zlomenina kosti mnohočetná
 • zlomenina kosti jednočetná
 • ztuhlost nebo snížení pohybu
 • boule
 • krvácení z nosu

Co je to?

Úrazy mohou být z různých příčin – často se jedná o nehody, pády, údery, popáleniny nebo může jít o důsledek fyzického napadení za užití zbraně. Důsledky akutního traumatu jsou modřiny nebo krvácení, pozdní nebo chronickéi důsledky mohou přetrvávat i po delší době a jedná se nejčastěji o bolest různého charakteru, únavu, skleslost apod. Úrazy zpravidla vyžadují lékařské ošetření.

Vždy volejte zdravotnickou záchranou službu (i v případě, že nemůžete mluvit), jestliže se jedná o život ohrožující stav!!! Poranění v oblasti hlavy, krku a hrudi obvykle vyžadují rychlé lékařské ošetření, zejména pokud se jedná o rány hluboké a masivně krvácející. Hlavními příznaky, podle kterých poznáte, že nutně potřebujete lékařskou pomoc jsou např. potíže s dýcháním, popř. i ztráta dechu, ztráta vědomí, intenzivní bolest, výrazné změny chování, intenzivní bolest hlavy, vykašlávání nebo zvracení krve, sebevražedné myšlenky. Za závažné masivní krvácení je považováno krvácení, které nelze zastavit ani po 10 minutách přímého tlaku. V případě podezření na poranění míchy nesmí být s postiženou osobou jakkoliv manipulováno!

Jaký je vývoj nemoci?

V případě, že jde o život ohrožující zranění, budete léčen na pohotovosti. V případě stavů, které vyžadují lékařské ošetření, ale nejsou na životě ohrožující (např. zlomeniny kostí) budete na pohotovosti ošetřen a v závislosti na tíži poranění buď hospitalizován nebo propuštěn do domácí péče. V průběhu ošetření může být nezbytný chirurgický zákrok, podání různých léčiv, v těžších případech je nutné počítat s hospitalizací. V domácí péči pak bude nutné správně pečovat o vzniklé poranění, aby následky hojení byly pokud možno minimální. Někdy se příznaky fyzického traumatu mohou objevit opožděně, např. postižení hlavy a krku, která se mohou projevit až druhý den po automobilové nehodě. Opoždění v objevení příznaků může být také až v řádu týdnů až měsíců – např. postupně vznikající bolest po mozkové mrtvici nebo po poranění míchy. Po otřesu mozku se mohou ještě několik týdnů objevovat bolesti hlavy, změny nálad, deprese nebo problémy s pamětí. Každá z těchto situací vyžaduje specifickou lékařskou péči.

Profylaxe a prevence

Jedinou prevencí může být doporučení zvýšené opatrnosti v situacích, při kterých může k úrazu dojít.

Léčba

 • Chirurgické zákroky a jiné léčebné postupy
 • Medikamentózní terapie
 • Ergoterapie

Domácí léčení

Jestliže myslíte, že vaše zranění nevyžaduje lékařskou péči, potom je nutné dbát alespoň správného domácího ošetření.

Chcete-li zastavit krvácení, obstarejte si kousek gázy nebo čisté utěrky a přes tento kus látky vyviňte na ránu jemný ale pevný tlak po dobu alespoň 10 minut. Jestliže přiložený kus látku prosákne krví, použijte další, který přiložíte na již přiložený (a nyní prokrvácený) kus látky. Nikdy původní kus látky z rány nesundávejte, vždy platí pravidlo vrstevní.

Otevřené znečištěné rány vyčistěte pod tekoucí vodou a za použití mýdla. Místo vydezinfikujte a překryjte sterilním krytím.

Lehké popáleniny dejte po studenou tekoucí vodu a nechte takto chladit asi 15 minut. Po ochlazení aplikujte masti nebo pěny na zklidnění a podporu hojení (např. Panthenol).

Otoky a zhmožděniny ošetřete chlazením a dostatečným vyvýšením, tak aby se krev v postižené oblasti nehromadila. Postižené místo stáhněte obinadlem

Kdy je nezbytné vyhledat lékařskou pomoc?

Vyhledejte lékaře, pokud se jedná o vážné zranění, které vyžaduje neodkladnou lékařskou péči anebo v případě, kdy se méně závažné zranění nehojí dle očekávání.

O co zajímat a na co se ptát u lékaře

 1. Jaké vyšetření potřebuji?
 2. Jaké typy léčby jsou k dispozici?
 3. Co mohu udělat pro urychlení hojení?
 4. Jaká je prognóza?

Jak bude probíhat vyšetření?

Lékař vám položí pár dotazů (odebere anamnézu), provede fyzikální vyšetření a případně dle potřeby zažádá o provedení dalších testů.

Rizikové faktory

jakákoliv běžná životní situace; automobilové nehody; nehody motocyklistů; nebezpečné zaměstnání; sportovní aktivity

Databáze nemocí
více ->
Půjčovna zdravotních pomůcek
symetrie.cz
Související články:
Interesting reading in english: Questions about Ilnesses