Plicní hypertenze

Symptomy

 • mdloba
 • otok
 • závrať
 • bolest nebo diskomfort
 • modře zabarvená kůže
 • únava
 • nepravidelná srdeční činnost
 • slabost
 • pocit nedostatku kyslíku

Co je to?

Jako plicní hypertenze se označuje vysoký krevní tlak v plicních cévách. To způsobí, že pravá část srdce (která pumpuje krev do plic) čerpá krev proti většímu odporu, což vede k tomu, že musí vynaložit více práce, aby byla schopna přečerpat potřebné množství krve do plic. Toto vede k postupnému srdečnímu vyčerpávání, které může po určitém čase vyústit v srdeční selhání. Příčinou plicní hypertenze mohou být různá onemocnění plic a srdce, vrozené srdeční vady, autoimunitní onemocnění a další. Někdy však příčina nemusí být vůbec známá. Lidé trpící plicní hypertenzí si zpravidla stěžují na dušnost, rychlý srdeční tep nebo točení hlavy při některých aktivitách. Dalšími projevy mohou být otoky nohou a kotníků, bolest na hrudi, únava, promodralé rty a kůže, závratě a slabost. 

Jaký je vývoj nemoci?

Příznaky plicní hypertenze jsou zpočátku mírné a postupem času se zhoršují. Nejprve se může objevit dušnost a pocit slabosti při fyzické aktivitě. Můžou být dny, kdy se cítíte být v pořádku a dny, kdy se cítíte hůř. Postupem času může dojít až k selhání pravé části srdce. Lékař vám může předepsat léky, které budou mírnit příznaky plicní hypertenze, nicméně plicní hypertenze jako taková se zcela vyléčit nedá. Plicní hypertenze může být zmírněna v případě, že vznikla v důsledku jiného onemocnění, které pokud se podaří diagnostikovat a vyléčit, může vést k vyléčení.

Profylaxe a prevence

Jelikož příčina vzniku onemocnění je různá, neexistuje specifická prevence onemocnění. Obecně snížit riziko jeho vzniku může změna životního stylu (dostatek fyzické aktivity, vyvážená strava, omezení přijmu alkoholu a nikotinu).

Léčba

 • léky jako jsou vasodilatancia, blokátory vápníkového kanálu, antagonisté receptoru pro endotelin, diuretika a antikoagulancia
 • oxygenoterapie

Domácí léčení

Tento stav vyžaduje lékařskou péči. Co se domácí péče týče, doporučuje se dostatek pohybové aktivity ale i dodržování klidového režimu, jestliže si to stav žádá.

Kdy je nezbytné vyhledat lékařskou pomoc?

Navštivte svého lékaře, jestliže máte neobvyklé a stupňující se problémy s dýcháním při fyzické aktivitě. Jestliže trpíte náhlou dušností a bolestí na hrudi, ihned volejte lékařskou záchrannou službu.

O co zajímat a na co se ptát u lékaře

 1. Může být plicní hypertenze příčinou mých potíží?
 2. Mám srdeční selhání?
 3. Jaké vyšetření potřebuji?
 4. Jaké jsou možnosti léčby?
 5. Je možné zabránit zhoršení tohoto onemocnění? Jak?
 6. Jaká je moje prognóza?

Jak bude probíhat vyšetření?

Lékař vám položí pár otázek a provede fyzikální vyšetření. Pravděpodobně vám také nechá natočit EKG, popř. vás může poslat na srdeční katetrizaci, plicní funkční testy, echokardiografii, CT, magnetickou rezonanci, RTG hrudníku a další vyšetření.

Rizikové faktory

plicní hypertenze v rodinné anamnéze; vrozená vada srdce; krevní sraženiny v plicích; chronická obstrukční plicní nemoc; poškození srdeční chlopně; onemocnění plic; autoimunitní onemocnění (např. revmatoidní artritida, sklerodermie); AIDS; spánková apnoe

Databáze nemocí
více ->
Půjčovna zdravotních pomůcek
symetrie.cz
Související články:
Interesting reading in english: Questions about Ilnesses