Šok

Symptomy

 • ztráta vědomí
 • závrať
 • dezorientace
 • zmatenost
 • nadměrné pocení
 • studené ruce
 • studené nohy
 • koma
 • nízký krevní tlak

Co je to?

Šok je život ohrožující stav, který nastává, jestliže tkáněmi protéká méně okysličené krve. Šok může způsobit cokoliv, co snižuje krevní průtok – např. selhávání srdce, infarkt myokardu, poranění páteře, závažné alergické reakce, infekce, těžké krvácení anebo také některé léky. Při šoku dochází k výraznému poklesu tlaku a dále se rozvíjí úzkost, může být přítomna bolest na hrudi, zmatenost, závratě, pocení a mělké dýchání. Jestliže máte podezření, že někdo ve vašem okolí upadá do šoku, okamžitě volejte lékařskou záchrannou službu.

Jaký je vývoj nemoci?

Jestliže dojde k rozvoji šoku, je na místě velmi rychlé jednání, protože velmi krátkou dobu po rozvoji šoku již může docházet k orgánovým poškozením. Jestliže šok nebude včas léčen, může být pro postiženou osobu fatální.

Profylaxe a prevence

Jestliže je zvýšené riziko, že osoba ve vašem okolí může upadnout do šoku, potom můžete využít tzv. protišokových opatření jako je protišoková poloha (leh na zádech, dolní končetiny podložit 20-30 cm nad podložku) a pravidlo 5T (tišení bolesti, teplo, tekutiny, ticho, transport). 

Léčba

 • intravenózně tekutiny
 • krevní transfúze
 • léky na zvýšení krevního tlaku
 • oxygenoterapie
 • podpůrné dýchání

Domácí léčení

Jestliže máte podezření na šok, ihned vyhledejte lékařskou pomoc. Jestliže je zvýšené riziko, že osoba ve vašem okolí může upadnout do šoku, potom můžete využít tzv. protišokových opatření jako je protišoková poloha (leh na zádech, dolní končetiny podložit 20-30cm nad podložku) a pravidlo 5T (tišení bolesti, teplo, tekutiny, ticho, transport). V případě anafylaktického šoku okamžitě volejte 155, uvolněte oděv, aby mohl postižený dobře dýchat a v případě, že u sebe má injekční stříkačku s adrenalinem, pak ihned aplikujte.

Kdy je nezbytné vyhledat lékařskou pomoc?

Jestliže máte podezření na šok, ihned vyhledejte lékařskou pomoc.

O co zajímat a na co se ptát u lékaře

 1. Může být šok příčinou mých příznaků?
 2. Co šok způsobilo?
 3. Budu mít nějaké trvalé následky?
 4. Jaká je prognóza?

Jak bude probíhat vyšetření?

Váš lékař vám položí pár otázek a vyšetří vás. Může vám odebrat krev a udělat vyšetření zobrazovacími metodami.

Rizikové faktory

diabetes; leukémie; lymfom; dlouhodobé užívání antibiotik; infekce; AIDS; závažné alergie; vnitřní krvácení; onemocnění srdce

Databáze nemocí
více ->
Půjčovna zdravotních pomůcek
symetrie.cz
Související články:
Interesting reading in english: Questions about Ilnesses