Diagnózy

Otrava methanolem

Symptomy

problémy s dýcháním, slepota, bolest hlavy, závratě, křeče, silné bolesti břicha, zvracení, únava

Co je to?

Methanol je extrémně jedovatá látka, která se může nelegálně přidávat do alkoholických nápojů (tzv. pančovaných alkoholických nápojů). Je levnější náhražkou ethanolu, ale jeho konzumace je pro zdraví velmi nebezpečná, protože methanol nemůže být v lidském organismu metabolizován. Při otravě alkohoem je nutná okamžitá lékařská pomoc. Mezi příznaky patří problémy s dýcháním, bolesti břicha až křeče a slepota. Otrava methanolem může způsobit smrt. Methanol se nachází v mnoha produktech včetně nemrznoucích směsí, kapalin do postřikovačů, v ředidlech a v odlakovačích.

Jaký je vývoj nemoci?

Na začátku konzumace alkoholu se můžete cítit pod vlivem alkoholu tak, jako by jste konzumovali etanol. Pozdější příznaky otravy methanolu se obvykle objevují 12-24 hodin po konzumaci. Tíže příznaků závisí na tom, kolik methanolu bylo zkonzumováno. Příznaky mohou zahrnovat bolesti hlavy, nevolnost a zvracení, následované ospalostí a případně i křečemi. Za smrtelnou dávku se považuje již 30ml čištého metanolu. Otrava methanolem vyžaduje neodkladnou léčbu v nemocnici. I přestože je léčba zahájena včas, nedá se odhadnout riziko pozdějších trvalých následků, kterými může být např. slepota.

Profylaxe a prevence

Prevencí je konzumace kvalitních alkoholických nápojů opatřených kolkem. Nepijde alkoholické nápoje vyráběné v domácích palírnách, ani nekupujte alkoholické nápoje na pochybných místech. Nekonzumujte žádné roztoky, které by ke konzumaci nebyly určené (směsi do postřikovačů, odlakovače apod.)

Léčba

Léčba otravy methanolem může zahrnovat:

  • Protijed proti metanolu
  • Dialýza
  • Výplach žaludku
  • Léky k léčbě příznaků
  • Oxygenoterapie

Domácí léčení

Tento stav vyžaduje okamžité lékařské ošetření. Při sebemenším podezření okmažitě vyhledejte lékaře.

Kdy je nezbytné vyhledat lékařskou pomoc?

Při sebemenším podezření na otravu metanolem vyhledejte lékaře.

O co zajímat a na co se ptát u lékaře

  1. Může být otrava metanolem příčinou mých příznaků?
  2. Potřebuji nějaká vyšetření?
  3. Budu mít nějaké dlouhodobé problémy?

Jak bude probíhat vyšetření?

Váš lékař Vás vyšetří a položí vám pár otázek. Váš lékař také může provést krevní doběry, vyšetření moči, CT nebo MRI.

Rizikové faktory

Alkoholismus, konzumace alkoholu z domácích palíren, konzumace alkoholu bez kolku

Databáze nemocí
více ->
Půjčovna zdravotních pomůcek
symetrie.cz
Související články:
Interesting reading in english: Questions about Ilnesses