Otrava kyanidy

Symptomy

bolest hlavy, slabost, zmatenost, nevolnost, potíže s dýcháním, křeče

Co je to?

Kyanid je jedovatá látka, která se v nízkých koncentracích přirozeně vyskytuje v některých potravinách jako jsou mandle, sója a špenát. Nachází se také v cigaretovém kouři a v jiných druzích kouře a také vzniká při některých průmyslových procesech. Umělý kyanid byl použiván jako chemická zbraň kyanidové kapsle se zneužívali pro vražedné účely. K otravě může dojít při vypití vody, která obsahuje kyanidy nebo při vdechnutí kyanidových par (např. v laboratoři, ve které je s kyanidem manipulováno). To může vést k bolesti hlavy, slabosti, zmatenosti, nevolnosti, potížím s dýcháním a k rozvoji křečí. V závažných případech může způsobit smrt.

Jaký je vývoj nemoci?

U některých lidí se rozvíjí zdravotní problémy z dlouhodobé expozice kyanidu. Dlouhodobá expozice většinou znamená dlouhodobé kouření, konzumace určitých ptoravin nebo práce v některých odvětvích (zejména v laboratoři). Pokud jste vystaveni velkému množství kyanidu najednou, pak se většinou příznaky objevují během pár minut. Léčba zahrnuje oxygenoterapii a podání antidota (protilátky) proti kyanidům. Léčba je nejúčinější pokud je zahájena hned.

Profylaxe a prevence

Pokud jste se dostali do oblasti požárů, snažte se co nejméně vdechovat okolní kouř, aby jste tam snížili rizko vdechnutí kyanidů a dalších nebezpečných plynů. Prevence otravy je jinak velmi obtížná.

Léčba

Léčba otravy kyanidem může zahrnovat:

  • Oxygenoterapie
  • Antidotum
  • Jiné léky dle potřeby

Domácí léčení

Otrava kyanidem vyžaduje neodkladnou péči. Než se k vám dostane lékař, snažte se co nejrychleji dostat z oblasti, kde je zvýšená koncentrace kouře a snažte se dýchat čerstvý vzduch. Snažte se vysvléct z oděvu, který byl vystaven kouři, ale vyhněte se svlékání oděvu přes hlavu.

Kdy je nezbytné vyhledat lékařskou pomoc?

Navštivte svého lékaře nebo vyhledejte pohotovost, pokud si myslíte, že mohlo dojít k otravě kyanidem nebo pokud máte nějaké příznaky otravy kyanidem.

O co zajímat a na co se ptát u lékaře

  1. Může být otrava kyanidem příčinou mých příznaků?
  2. Jak si myslíte, že k otravě došlo?
  3. Jaký typ léčby potřebuji?
  4. Budu mít nějaké dlouhodobé zdravotní problémy?
  5. Jak se mohu vyhnout expozici kyanidu v budoucnosti?

Jak bude probíhat vyšetření?

Váš lékař Vás vyšetří a položí vám pár otázek. Také vám může provést krevní odběry.

Rizikové faktory

Práce v místě výroby nebo používání kyanidu (hornictví, hutnictví, farmaceutický průmysl, fotografování, hasiči)

Databáze nemocí
více ->
Půjčovna zdravotních pomůcek
symetrie.cz
Související články:
Interesting reading in english: Questions about Ilnesses