Diagnózy

Otrava aspirinem

Symptomy

 • ztráta vědomí
 • snížená potřeba močení
 • dvojité vidění
 • zmatenost
 • závrať
 • sucho v ústech
 • ztráta sluchu
 • horečka
 • žízeň
 • zvonění v uších
 • neschopnost se koncentrovat
 • neobvyklé chování
 • točení hlavy
 • zrychlené dýchání
 • dezorientace
 • ospalost

Co je to?

K otravě aspirinem dochází při podání vyšší než povolené dávky anebo podání malých dávek po dobu několika týdnů. Projevem může být pocit na zvracení, zvracení, zvonění v uších, ospalost, zmatenost a zrychlené dýchání. Při otravě aspirinem je zpravidla zapotřebí lékařská pomoc, protože v krajních případech může dojít až ke ztrátě vědomí, popř. smrti. Velmi často dochází k otravám u dětí, nicméně díky vzdělávání veřejnosti a poučení o nevhodnosti podávání aspirinu u dětí již těchto případů ubývá. Ne zřídka se lze také setkat s otravou aspirinem jako pokusem o sebevraždu, velmi často k otravě dochází v důsledku kombinování s jinými léky, které s aspirinem interagují. Detoxikace spočívá v podání aktivního uhlí, které vychytá nevstřebaný aspirin a zabrání jeho přestupu do krve. Dále se může provést výplach žaludku, v těžkých případech potom hemodialýza. Jestliže je stav zavčasu a správně léčen, pak intoxikovaná osoba má velkou šanci na přežití.

Jaký je vývoj nemoci?

Jestliže došlo k otravě, budete pravděpodobně zpravidla pozorovat příznaky jako nevolnost a zvracení, zvonění v uších, zrychlené dýchání a pocení. V případě, že bude aspirin dál užíván, dojde k rozvoji závratí, ospalosti, zmatenosti, dále se objeví horečka, potíže s dýcháním, hyperaktivita, křeče až případné selhání ledvin. Tento stav vyžaduje okamžitou lékařskou pomoc – podání aktivního uhlí, výplach žaludku, případně dialýzu, aby se co nejvíce snížilo riziko následných komplikací a pozdních následků. Jestliže se jednalo o předávkování úmyslné, je nutné po detoxikaci vyhledat psychiatrickou péči.

Profylaxe a prevence

Důležité je dodržovat předepsané povolené dávky aspirinu. Dále je nutné informovat svého lékaře o všech lécích, které ještě užíváte, protože některé léky mohou zvyšovat účinek aspirinu, což může vést k snadnější intoxikaci. Nepodávejte aspirin dětem! Pro rychlejší detoxikaci a vyloučení látky z těla se doporučuje popíjení odvaru z ostropestřce mariánského.

Léčba

 • přeruště užívání aspirinu
 • podejte aktivní uhlí
 • nechte provést výplach žaludku
 • podejte hydrogenuhličitan sodný pro rychlejší vyloučení močí
 • dialýza
 • psychiatrická terapie v případě úmyslné otravy

Domácí léčení

V případě podezření na těžkou otravu aspirinem ihned kontaktujte svého lékaře. Stav by se mohl stát velmi závažným, doma jej pravděpodobně nebudete schopni sami vyřešit. Jestliže trpíte průvodními příznaky otravy aspirinem, přestaňte jej užívat, podejte volně prodejné aktivní uhlí a po vymizení příznaků informujte o této události svého lékaře.

Kdy je nezbytné vyhledat lékařskou pomoc?

Jestliže trpíte lehkými příznaky jsou jsou sucho v ústech, zvonění v uších, nevolnost, pak kontraktuje svého lékaře a zeptejte se, zda-li mohou být tyto symptomy způsobeny užíváním aspirinu. Trpíte-li těžkými příznaky poukazujícími na otravu aspirinem, ihned volejte rychlou záchrannou službu.

O co zajímat a na co se ptát u lékaře

 1. Mohl být aspirin příčinou mých příznaků?
 2. Jaká potřebuji vyšetření?
 3. O jak těžkou otravu se jedná?
 4. Jaká je pro mě bezpečná dávka?

Jak bude probíhat vyšetření?

Lékař vám položí pár otázek, provede fyzikální vyšetření a udělá krevní testy.

Rizikové faktory

užití více léků najednou; dětský věk

Databáze nemocí
více ->
Půjčovna zdravotních pomůcek
symetrie.cz
Související články:
Interesting reading in english: Questions about Ilnesses