Disekující osteochondritida

Odborný název

Osteochondritis dessicans

Symptomy

otoky a bolesti v kloubu, neschopnost úplně propnout kloub, viditelné kostní úlomky pod kůží

Co je to?

Disekující osteochondroitida (osteochondritis dissecans) je problém, který postihuje chrupavku a kost. Dochází k oddělení fragmentu kosti a přiléhající chrupavky od konce větší kosti. Příčinou může být náraz na kloub anebo opakující se velký tlak na kloub. Fragment, který se takto uvolní (odlomí) může zůstat na svém místě, ale také se může ze své původní pozice uvolnit a putovat volně v kloubní dutině. Pžíznaky pak zahrnují bolest, otok a také neschopnost pohybu v kloubu, protože uvolněný fragment může kloub "uzamknout" a zabránit mu v jakémkoliv pohybu. Léčba často není nutná a kost se zhojí sama, někdy však může být nutné chirurgické řešení.

Jaký je vývoj nemoci?

Nejčastěji bývají takto poraněna kolena. Ale k tomuto zranění může dojít i v dalších kloubech jako jsou lokty, ramena, kyčle a kotníky. Léčba většinou spočívá v dodržování klidového režimu po dobu 6-8 týdnů. Klidový režim je důležité po tuto dobu dodržovat, jinak by mohlo dojít ke zhoršení stavu a pozdním komplikacím. Děti a dospívající nemají s léčbou většinou žádné problémy a nedochází proto ke vzniku pozdních komplikací. U dospělích však hojení nemusí být vždy tak bezproblémové u někoho se může po čase rozvinout artritida. U dospělích také stoupá riziko nutnosti podstoupit chirurgický zákrok.

Profylaxe a prevence

Prevencí je opatrnovat při vykonávání činností, při kterých by mohlo dojít k tomuto poranění. Je-li to potřeba, noste při sportu ortézy a bandáže, aby jste snížili riziko poranění kloubu.

Léčba

  • Odpočinek
  • Ledování
  • Nesteroidní antiflogistika jako je ibuprofen a ketoprofen
  • Strečink a plavání
  • Chirurgický zákrok

Domácí léčení

Dbejte na klidový režim a kloub nezatěžujte. Dodržujte doporučení svého lékaře. Oteklý kloub ledujte a v přápadě přetrvávajícího otoku a bolesti podejte nesteroidní antiflogistika (např. ibuprofen nebo ketoprofen).

Kdy je nezbytné vyhledat lékařskou pomoc?

Vyhledejte lékaře, pokud máte přetrvávající bolesti kloubu a kloub je navíc oteklý.

O co zajímat a na co se ptát u lékaře

  1. Jak dlouho budu muset dodržovat klidový režim?
  2. Musím docházet na rehabilitaci?
  3. Myslíte si, že budu potřebovat operaci?
  4. Jaka je pravděpodobnost, že budu mít trvalé postižení kloubu?

Jak bude probíhat vyšetření?

Váš lékař vás vyšetří a položí vám pár otázek. Bude pravděpodobně požadovat také RTG, CT nebo MRI.

Rizikové faktory

chlapci ve věku 10-20 let, kontaktní sporty

Databáze nemocí
více ->
Půjčovna zdravotních pomůcek
symetrie.cz
Související články:
Interesting reading in english: Questions about Ilnesses