Diagnózy

Předávkování drogami

Odborný název

Intoxikace drogami

Symptomy

 • ztráta vědomí
 • mdloba
 • závrať
 • problémy s pamětí
 • splývavá řeč
 • hyperaktivita
 • zhoršená schopnost koncentrovat se
 • pocit odtržení od reality
 • neobvyklé chování
 • výpadky paměti
 • nevhodné chování
 • špatná osobní hygiena
 • neklid
 • ztráta rovnováhy
 • krví podlité oči
 • pocit točení hlavy
 • ztráta koordinace
 • abnormální chůze
 • porušený úsudek
 • mnohomluvnost
 • záchvaty vzteku
 • zapomnětlivost
 • zvýšená hlasitost řeči

Co je to?

Při předávkování drogami dochází k intoxikaci organismu. Mezi nejčastěji užívané drogy patří marihuana, kokain, heroin, opium, amfetaminy, metamfetamin, LSD nebo extáze. Účinek drog spočívá ve změně signálů (ať už ve formě zesílení nebo zeslabení) na nervosvalových spojeních. Podle toho se pak liší i škála příznaků, kterými se intoxikace projeví: euforie, zpomalení reflexů, závratě, zmatenost, zvýšená tepová frekvence, paranoia, nevolnost, halucinace, snížení zábran, porušení rovnováhy, nespavost, pocení, násilné chování a mnoho dalšího. Jestliže je podáno větší množství drogy než může metabolismus zpracovat, může dojít k smrti.

Jaký je vývoj nemoci?

Míra intoxikace závisí na druhu podané drogy, jejím množství a také způsobu aplikace. Chronické užívání drog vede k stále se zvyšující toleranci – tzn. že je potřeba podat stále větší množství drogy, aby došlo ke stejnému účinku. Jestliže je podána dávka nižší (nebo žádná) objeví se abstinenční příznaky, jakými jsou např. pocení, třes, nervozita, agresivita a také spavost a útlum. Při chronickém užívání také dochází ke změnám v mozku, které mohou být trvalé. Jestliže nebude včas zahájena terapie, může být závislost na droze fatální.

Profylaxe a prevence

Nejlepší prevencí je úplnému vyvarování se styku s drogami a pokud možno, nikdy ani jejich účinky nevyzkoušet. Je zapotřebí být v dobré fyzické a duševní kondici, což napomůže se drogám vyhnout.

Léčba

 • detoxikace
 • podání antidota – protilátky proti užité droze
 • odvykací kůra

Domácí léčení

není definováno

Kdy je nezbytné vyhledat lékařskou pomoc?

Vyhledejte lékaře, jestliže máte podezření, že jste závislí na nějaké droze. Vyhledejte okamžitou lékařskou pomoc, jestliže máte projevy intoxikace.

O co zajímat a na co se ptát u lékaře

 1. Potřebuji nějakou léčbu?
 2. Myslíte, že jsem závislý na drogách?
 3. Budu potřebovat odvykací kůru?

Jak bude probíhat vyšetření?

Lékař vám položí pár otázek a vyšetří vás. Také vám může odebrat krev na krevní vyšetření.

Rizikové faktory

deprese; bipolární afektivní porucha; snížené sebevědomí; stres; zaměstnání ve zdravotnictví

Databáze nemocí
více ->
Půjčovna zdravotních pomůcek
symetrie.cz
Související články:
Interesting reading in english: Questions about Ilnesses