Přerušení užívání kokainu

Symptomy

 • neschopnost zůstat vzhůru
 • únava
 • nevolnost
 • podrážděnost
 • úzkostlivost
 • spavost
 • sebevražedné myšlenky

Co je to?

Pokud osoba závislá na kokainu přeruší jeho užívání, dostaví se silné abstinenční příznaky v podobě úzkostných stavů, které mohou vyústit až v sebevražedné myšlenky. Na kokain se závislost (fyzická i psychická) vyvíjí velmi rychle a vyžaduje odvykací terapii.

Jaký je vývoj nemoci?

Při přerušení užívání kokainu se objevují silné abstinenční příznaky, které mohou trvat až několik měsíců. Jedinou možností řešení závislosti je protidrogová léčba (ambulantní, lůžková nebo skupinová terapie). Při vyléčení ze závislosti je důležité stále spolupracovat s terapeutem, protože riziko recidivy je vysoké.

Profylaxe a prevence

Prevencí je vyvarovat se jakémukoliv kontaktu s touto drogou a s osobami a místy, kde se tato droga vyskytuje. Při jakýchkoliv myšlenkách k útěku k drogám vyhledejte lékařskou a psychologickou pomoc.

Léčba

 • kognitivně-behaviorální terapie
 • odvykací terapie
 • psychologická podpora

Domácí léčení

Snažte se vyhýbat lidem a místům, která se spojují s užíváním kokainu. Při jakémkoliv psychickém problému se nestyďte vyhledat psychologa.

Kdy je nezbytné vyhledat lékařskou pomoc?

Vyhledejte lékaře, jestliže si vy nebo vaše okolí myslí, že jste závislí na kokainu.

O co zajímat a na co se ptát u lékaře

 1. Může být užívání kokainu příčinou mých obtíží?
 2. Musím podstoupit odvykací terapii?
 3. Jak dlouho budu mít abstinenční příznaky?

Jak bude probíhat vyšetření?

Váš lékař vám položí pár otázek a provede fyzikální vyšetření. Může vás také odeslat na toxikologické vyšetření.

Rizikové faktory

Užívání kokainu

Databáze nemocí
více ->
Půjčovna zdravotních pomůcek
symetrie.cz
Související články:
Interesting reading in english: Questions about Ilnesses