Diagnózy

Přerušení užívání amfetaminu

Symptomy

neschopnost zůstat vzhůru

Co je to?

Amfetaminy jsou stimulační léky, které se užívají pro zvýšení bdělosti a pozornosti při léčbě některých zdravotních stavů jako jsou například narkolepsie, ADHD nebo deprese. Někteří lidé užívají amfetaminy ilegálně a vzniká u nich závislost na těchto léčivech. Při odnětí amfetaminů se rozvíjí abstinenční syndrom, který se projevuje jako deprese, únava, zvýšená chuť k jídlu a problémy se spánkem.

Jaký je vývoj nemoci?

Jelikož se jedná o návykové látky, velmi rychle na ně vzniká závislost. Při vysazení amfetaminů se objevují abstinenční příznaky, proto je důležité postupně snižovat dávku a nevysadit léčivo naráz. Pokud bude závislost natolik závažná, že budete mít vážně abstinenční příznaky a nebudete situaci zvládat, je nejlepším řešením obrátit se na centrum pro léčbu závislosti a zahájit léčbu závislosti pod lékařským dohledem.

Profylaxe a prevence

Důležité je dodržovat dávkování, které je vám doporučeno. Také informujte lékaře o všech lécích, které užíváte, protože některé léky mohou s amfetaminy interagovat. Jestliže máte nějaký psychický problém, nestyďte se vyhledat psychologickou pomoc a neuchylujte se k užívání drog. Léčba závislosti je většinou mnohem obtížnější než léčba a řešení psychického problému.

Léčba

  • antidepresiva
  • odvykací terapie
  • psychologická terapie

Domácí léčení

Pokud máte podezření, že jste se stal závislým na amfetamin, vyhledejte lékařskou a psychologickou pomoc.

Kdy je nezbytné vyhledat lékařskou pomoc?

Pokud máte podezření, že jste se stal závislým na amfetaminu, vyhledejte lékařskou a psychologickou pomoc.

O co zajímat a na co se ptát u lékaře

  1. Může být přerušení užívání amfetaminu příčinou mých obtíží?
  2. Jaké potřebuji vyšetření?
  3. Jaký typ léčby potřebuji?
  4. Je nutná odvykací terapie?

Jak bude probíhat vyšetření?

Lékař vám položí pár otázek a vyšetří vás. Možná vás doporučí do centra pro léčbu závislostí.

Rizikové faktory

užívání amfetaminu

Databáze nemocí
více ->
Půjčovna zdravotních pomůcek
symetrie.cz
Související články:
Interesting reading in english: Questions about Ilnesses