Diagnózy

Obstrukce horních dýchacích cest

Symptomy

potíže s dýcháním, sípání, neklid, modré zabarvení kůže, lapání po dechu, panika, zmatenost, bezvědomí

Co je to?

K obstrukci horních dýchacích cest dochází, pokud něco blokuje průdušnici nebo hrtan, takže je znemožněno dýchání. Obstrukce horních dýchacích cest vyžaduje okamžitou lékařskou péči. Řada příčin můž vést k zablokování horních cest dýchacích - uvíznutá sousta nebo cizí předměty, popálení chemikáliemi nebo kouřem, závažné alergické reakce způsobující otoky, virové nebo bakteriální infekce, abscesy, nádory nebo zranění. Symptomy zahrnují potíže s dýcháním, sípání, neklid, lapání po dechu, paniku a bezvědomí. Provedení Heimlichova manévru může pomoci uvolnit dýchací cesty u lidí dusících se potravinami nebo jinými předměty. Pokud nevíte, co je příčinou obstrukce, okamžitě volejte rychlou záchrannou službu.

Jaký je vývoj nemoci?

Léčba spočívá v okamžitém uvolnění dýchacích cest a zajištění dýchacích cest tak, aby mohla daná osoba normálně dýchat. Pokud není lékařská pomoc vyhledána včas, může být tento stav fatální.

Profylaxe a prevence

Prevencí je stravování se v klidu, dostatečné rozžvýkání každého sousta a nespěchání při stravování. V bezprostředním okolí dětí by se neměly vyskytovat žádné předměty, které by mohlo dítě vdechnout. Pokud trpíte alergiemi nebo máte nějaké infekční onemocnění, dbejte na správnou léčbu tak, jak vám lékař doporučil. Předejdete tak vzniku otoku, který by mohl uzavřít dýchací cesty.

Léčba

Léčba závisí na příčině a může zahrnovat:

  • Heimlichův manévr
  • Chirurgické odstranění cizího předmětu
  • Intubace, případně tracheostomie pro zajištění dýchacích cest.
  • Léky na snížení otoku

Domácí léčení

Heimlichův manévr při vdechnutí sousta nebo cizího předmětu. Pokud máte alergii na pobodání hmyzem, pak vám pravděpodobně lékař již dříve dal pro tyto případy adrenalinové pero - použijte jej okamžitě po pobodání, aby jste předešli vzniku závažného otoku.

Kdy je nezbytné vyhledat lékařskou pomoc?

Pokud se závažná alergická reakce nebo jiný zdravotní stav způsobil obstrukci dýchacích cest, ihned vyhledejte lékaře.

O co zajímat a na co se ptát u lékaře

  1. Co způsobilo obstrukci horních cest dýchacích?
  2. Potřebuji nějakou léčbu?
  3. Co mohu udělat, aby pro příště předešel tomuto stavu?

Jak bude probíhat vyšetření?

Lékař nebo zdravotnický pracovník záchranné služby provede rychlé fyzikální vyšetření. Jiná vyšetření mohou zahrnovat RTG hrudníku nebo provedení laryngoskopie.

Rizikové faktory

Děti mladší 4 let, hltání potravy, závažné alergické reakce

Databáze nemocí
více ->
Půjčovna zdravotních pomůcek
symetrie.cz
Související články:
Interesting reading in english: Questions about Ilnesses