Nemoc z ozáření

Symptomy

Zvracení, nevolnost, průjem, vypadávání vlasů, horečka, popáleniny kůže, svědění, krvácení, infekce, selhání orgánů

Co je to?

K nemoci z ozáření dochází, pokud je vaše těléo vystaveno velkjé dávce záření a to obvykle v krátkém čase. Takovéto ozáření může být fatální a vyžaduje okamžitou lékařskou pomoc. Nevolnost, zvracení, průjem a poškození kůže jsou časné příznaky. Obecně platí, že čím větší je expozice záření, tím závažnější jsou příznaky. Nemoc z ozáření nevzniká po expozici nízkých dávek záření, jako je diagnostika pomocí RTG a CT. Příčinou bývají zppravidla havárie v jaderných elektrárnách (např. Fukušima v Japonsku, rok 2011).

Jaký je vývoj nemoci?

Během několika minut po ozáření se může objevit zvracení, nevolnost a průjem. Tyto příznaky mohou trvat několik minut, ale také několik dní. Během několika hodin se může objevit zarudnutí a otok kůže, tak jako při spálení sluncem, a můžete si všimnout vypadávání vlasů. Známky popálení na krátkou dobu zmizí a můžete mít pocit, že jste v pořádku. Po určité době se však vrátí první příznaky a dále se objeví horečka, nechutenství, případně záchvaty křečí až koma. Toto může trvat několik hodin nebo několik měsíců. Prognóza nemoci z ozáření závisí na množství ozáření. V závažných případech, lidé obvykle umírají během několika týdnů či měsíců. Těm co nemoc z ozáření přežijí, trvá většinou 2-3 roky, než se jejich kůže zcela uzdraví.

Profylaxe a prevence

Prevence tkví ve snaze minimalizovat účinky záření a pokud je to možné, tak se i malým dávkám záření vyhýbat, protože množství dávky se za život sčítá. Nicméně prevence není vždy možná - zejména jedná-li se o výbuchy atomových elektráren.

Léčba

Léčba nemoci z ozáření může zahrnovat:

 • Odstranění radioaktivních materiálů
 • Omytí mýdlem a vlažnou vodou
 • Sledování hladiny radiace
 • Užití jodidu draselného, aby se snížilo množství absorbovaného radioaktivního jódu štítnou žlázou - to může vést k rakovině štítné žlázy
 • Užití pruské modři, barviva, které vychytá radioaktivní částice ve střevech, a udržuje tak jejich snížené vstřebávání střevem
 • Injekce DPTA, který se váže na radioaktivní látky nebo jedy a pomáhá jim vyloučit se močí

Domácí léčení

Při radiační havárii se snažte co nejdříve dostat do nezasažené budovy a zůstaňte uvnitř. Potom, pokud je to možné:

 • Svlékněte oděv, obuv a doplňky a uzavřete je do plastového sáčku. Sáček uchovávejte na bezpečném místě.
 • Osprchujte se, omyjte tělo mýdlem a vodou.
 • Oblečte si čisté oblečení.
 • Volejte pohotovost a oznamte, co se stalo.

Kdy je nezbytné vyhledat lékařskou pomoc?

Pokud si myslíte, že jste byli vystaveni vysoké dávce záření, ihned zavolejte lékařskou pomoc.

O co zajímat a na co se ptát u lékaře

 1. Je nemoc z ozáření příčinou mých příznaků
 2. Jaké vyšetření potřebuji?
 3. Jaké typy léčby bych měl dostat na nemoc z ozáření?
 4. Jaká je moje prognóza?

Jak bude probíhat vyšetření?

Lékař se vás bude ptát na příznaky související s expozicí, provede fyzikální vyšetření a odebere anamnézu. Lékař může také provést odběry krve a stolice, může požadovat vyšetření moči a použít meřič záření pro zjištění absorbované dávky.

Rizikové faktory

Vystavení vysokým dávkám záření

Databáze nemocí
více ->
Půjčovna zdravotních pomůcek
symetrie.cz
Související články:
Interesting reading in english: Questions about Ilnesses