Spolknutí velkého sousta

Symptomy

uvíznutí sousta v hrdle, plynatost, nadýmání, říhání, dušení

Co je to?

Nedostatečné rozžvýkání potravy může způsobit řadu problémů. Potrava může uvíznout v krku, což způsobuje diskomfort či bolest. Může také dojít k rozvoji nadýmání a plynatost a zvyšuje se riziko udušení. Tento problém se objevuje zpravidla u dětí a seniorů, kteří nosí zubní protézu. Lidé s onemocněním žaludku, s jícnovými strikturami a dalšími stavy jsou ve zvýšeném riziku vzniku tohoto problému.

Jaký je vývoj nemoci?

Kromě vážného nebezpečí udušení jsou příznaky vznikající v důsledku nedostatečného rozžvýkání potravy většinou mírné. Mohou však být velmi nepříjemné. Příznaky mohou být těžší u lidí, kteří mají striktury jícnu nebo gastroesofageální reflux. Důležité je zaměřit se na dostatečné rozžvýkání každého sousta, jíst pomalu a vklidu. Rychlé stravování kromě výše zmíněných příznaků může vést také k rozvoji obezity. V případě dušení soustem je nutná okamžitá lékařská pomoc.

Profylaxe a prevence

Prevencí je dostatečné rozžvýkání každého sousta a zapíjení tekutinou. Jezte vždy v klidu, když máte na jídlo dostatek času.

Léčba

Nejlepší léčbou je prevence - zaměřte se na své stravovací návyky, tak jak je napsáno v sekci Profylaxe a prevence. Pokud máte problémy se zuby nebo se zubní protézou, což vám znemožňuje důkladné rozžvýkání potravy, navštivte svého zubního lékaře.

Domácí léčení

Pomalu ukusujte, před polknutím soustro pořádně rozkousejte a vyhraňte si dostatek času na každé jídlo.

Kdy je nezbytné vyhledat lékařskou pomoc?

Vyhledejte lékaře, pokud se vám často stává, že vám jídlo uvízne v krku a nedokážete jej pořádně spolknout. Pokud se dusíte, ihned vyhledejte lékařskou pomoc!

O co zajímat a na co se ptát u lékaře

  1. Proč mám tyto příznaky?
  2. Jaká vyšetření potřebuji?
  3. Potřebuji nějakou léčbu?

Jak bude probíhat vyšetření?

Váš lékař odebere anamnézu a vyšetří vás. Může požadovat další vyšetření v závislosi na vašich příznacích.

Rizikové faktory

rychlé stravování "za běhu", děti, senioři se zubní protézou

Databáze nemocí
více ->
Půjčovna zdravotních pomůcek
symetrie.cz
Související články:
Interesting reading in english: Questions about Ilnesses