Nádor mozku

Symptomy

 • mimovolní svalové záškuby
 • ztráta rovnováhy
 • pocit na zvracení nebo zvracení
 • bolest hlavy
 • zapomnětlivost
 • splývavá řeč
 • částečná ztráta zraku
 • změny zraku
 • změny nálady
 • problémy se soustředěním se
 • neschopnost otočit hlavou
 • koma
 • nestejná šíře zornic
 • nekoordinování pohybu očí
 • slepota
 • obtížné mluvení
 • rozšířené zornice
 • slabost

Co je to?

Primární nádory se vytváření v mozku a zpravidla jsou benigní, tedy z hlediska typu nádoru jsou prognosticky příznivé. Nicméně i ony mohou být nebezpečně, protože kostěná lebka tvoří uzavřený prostor a růst jakéhokoliv útvaru v lebce vede ke zvýšení nitrolebního tlaku, což je velmi nebezpečné. Primární nádory se vytváří v mozku a mohou se šířit do jiných částí mozku nebo do míchy, sekundární nádory jsou metastázy, jejichž zdroj je v jiné části těla. Vyhledejte lékaře, jestliže máte nějaké příznaky nádoru mozku jako jsou např. křeče, bolesti hlavy nebo ztráta koordinace. Nicméně mějte na paměti, že častější a méně znepokojující onemocnění mohou způsobovat stejné příznaky.

Jaký je vývoj nemoci?

Léčba bude záviset na typu nádoru, jeho umístění a věku a zdravotním stavu osoby. Důležité je také, jestli se jedná o nádor benigní či maligní. Léčba může být jednak chirurgická, dále se aplikuje radioterapie nebo chemoterapie a další postupy. Některé nádory mozku nelze vyléčit, zde je pak léčba zaměřena na zmírnění symptomů. Včasné odhalení může vést k úspěšné léčbě.

Profylaxe a prevence

Prevence je omezená. Doporučuje se dbát na speciální preventivní prohlídky a snažit se vyhnout dlouhodobé expozici vyšších dávek radiace.

Léčba

 • radioterapie
 • chemoterapie
 • chirurgické odstranění
 • léky mírnící příznaky

Alternativní moderní léčba nádorů mozku včetně glioblastomu

Existuje možnost přípravy protinádorové vakcíny proti nádoru mozku, včetně nejzhoubnější formy mozkového nádoru glioblastomu, z bílých krvinek. Tato vakcína využívá tzv. dendritické buňky, které pocházejí z určitého typu bílých krvinek pacienta s mozkovým nádorem nebo s glioblastomem. Vakcína na bázi dendritických buněk nemá prakticky žádné závažné nežádoucí účinky, podává se pro posílení specifické imunity v boji proti nádorovým buňkám. Protinádorová vakcína se podává podkožně podle příslušného protokolu. Více informací naleznete na:

http://iccti.eu/pro-pacienty/#vakciny

Domácí léčení

Jíst zdravou stravu a pravidelné cvičení vám pomohou cítit se lépe. Snažte se vyvarovat stresu pomocí relaxačních technik jako je např. meditace nebo dechová cvičení.

Kdy je nezbytné vyhledat lékařskou pomoc?

Trpíte-li jakýmikoliv symptomy jako je např. těžká, přetrvávající bolest hlavy, vyhledejte co nejdříve lékaře. Trpíte-li příznaky jako jsou epileptické záchvaty, změny vidění, potíže s mluvením nebo zmatenost, vyhledejte lékaře okamžitě.

O co zajímat a na co se ptát u lékaře

 1. Může být nádor mozku příčinou mých příznaků?
 2. Jaké vyšetření potřebuji?
 3. Pokud mám nádor, je benigní nebo maligní?
 4. Jaký typ léčby potřebuji?
 5. Jaká je moje prognóza?

Jak bude probíhat vyšetření?

Lékař vám položí pár otázek a vyšetří vás. Bude pravděpodobně požadovat MRI, CT, EEG, biopsii, lumbální punkci nebo jiné testy.

Rizikové faktory

vyšší věk; zvýšené vystavení radiaci; dříve prodělaná radioterapie; běloši

Databáze nemocí
více ->
Půjčovna zdravotních pomůcek
symetrie.cz
Související články:
Interesting reading in english: Questions about Ilnesses