Diagnózy

Myastenia gravis

Symptomy

 • pokles víčka
 • únava
 • problémy s polykáním
 • slabost
 • pocit nedostatku kyslíku
 • neschopnost zavřít oko nebo mrknout
 • nekoordinace pohybu očí
 • neobvyklý výraz ve tváři
 • obtížné mluvení

Co je to?

Myastenia gravis je autoimunitní onemocnění, při kterém tělo vytváří protilátky proti vazebným místům pro neurotransmitery na nervosvalové ploténce. Tyto protilátky obsazují vazebná místa, neumožní se neurotrnasmiterům navázat a to vede k neschopnosti svalové kontrakce. Nejčastěji jsou postiženy okohybné svaly, obličejové svaly, žvýkací svaly a svaly potřebné pro polykání. U 20% nemocných je postiženo i dýchací svalstvo, což je velmi nebezpečné, protože je znemožněno dýchání. Naštěstí je dostupná léčba, která dokáže potlačovat abnormální imunitní reakce a lze tedy s touto nemocí vést normální život.

Jaký je vývoj nemoci?

Mnoho lidí má jen mírné nebo středně závažné příznaky. U některých osob příznaky odezní sami, a to i bez léčby. Ale asi 20% lidí zažije myastenickou krizi, kdy je ovlivněno dechové svalstvo a tyto osoby nemohou dýchat. Tyto záchvaty se obvykle objevují v 1-2 letech od zjištění diagnózy. Při správné léčbě je možné mít nemoc plně pod kontrolou.

Profylaxe a prevence

Prevence onemocnění není známa. V případě výskytu jiných autoimunitních onemocnění u jedince by se mělo zvážit podávání léků, u nichž je podezření na možnou souvislost s vyvoláním myastenie gravis.

Léčba

 • inhibitory acetylcholinesterázy
 • imunosupresiva
 • tymektomie
 • plazmaferéza
 • immunoglobulin intravenózně

Domácí léčení

Dopřejte si dostatek odpočinku a spánku, dělejte časté přestávky během dne a šetřete svou energií. Nestresujte se. Jezte zdravou a vyváženou stravu.

Kdy je nezbytné vyhledat lékařskou pomoc?

Zavolejte svého lékaře, jestliže se u vás objeví jakýkoliv příznak myastenia gravis. Může se jednat o život ohrožující stav! Ihned volejte pohotovost, jestliže máte myastenickou krizi (dochází k poruchám dýchání).

O co zajímat a na co se ptát u lékaře

 1. Jsou mé příznaky způsobeny opravdu touto nemocí?
 2. Může být můj nádor v brzlíku příčinou mých příznaků?
 3. Jakou potřebuji léčbu?
 4. Mohlo by pomoct chirurgické odstranění brzlíku?
 5. Jak dlouho budu muset brat léky?
 6. Za jak dlouho mé příznaky odezní?

Jak bude probíhat vyšetření?

Lékař udělá několik krevních testů za účelem stanovení protilátek v krvi. U 85% pacientů se objevují protilátky proti acetylcholinovému receptoru, v ostatních 15% bývá u pacinetů trpících touto nemocí diagnostikována přítomnost protilátek proti receptoru svalově specifické kinázy.

Rizikové faktory

mysteria gravis v rodinné anamnéze; věk 20-40 nebo 60-80let; výskyt jiných autoimunitních onemocnění; nádor brzlíku

Databáze nemocí
více ->
Půjčovna zdravotních pomůcek
symetrie.cz
Související články:
Interesting reading in english: Questions about Ilnesses