Mozková mrtvice

Odborný název

Cévní mozková příhoda (CMP), iktus

Symptomy

 • ztráta vědomí
 • zmatenost
 • nadměrné slinění
 • bolest hlavy
 • rozmazané vidění
 • dvojité vidění
 • vidění blednoucích barev
 • ztráta periferního vidění
 • pocit na zvracení nebo zvracení
 • stín v části zorného pole
 • náhlé brnění nebo slabost v jedné části těla
 • problém s rozesnáváním barev
 • částečná ztráta zraku
 • pokleslé víčko
 • slepota
 • neschopnost zůstat vzhůru
 • koma
 • rozšířené zorničky
 • nestejná velikost zorniček
 • točení hlavy
 • problémy s pamětí
 • necitlivost nebo brnění
 • splývavá řeč
 • obtížné polykání
 • změny ve vidění
 • pokles jedné strany obličeje
 • neschopnost přimknout obě oční víčka
 • zhoršující se bolest hlavy
 • obtížné mluvení
 • obtížné nalézání slov
 • slabost

Co je to?

Mozková mrtvice (neboli cévní mozková příhoda - CMP) je stav, při kterém dochází k nedokrvení mozku v důsledku zástavě proudění krve tepnami, které mozek zásobují. Již za 3-4 minuty po zástavě prokrvení začínají odumírat nervové buňky, což může vést k těžkým tělesným, kognitivním a mentálním postižením a případně k smrti. CMP vzniká v důsledku ucpání cévy krevní sraženinou (ischemická CMP) anebo dochází k prasknutí cévy a vzniká krvácení do mozku, přičemž prasklá céva nemůže zásobovat příslušnou část mozku a vzniká tak mozkový infarkt (hemoragická CMP). Mezi hlavní projevy patří silné bolesti hlavy, zrakové problémy, necitlivost nebo slabost jedné poloviny těla, problémy s mluvením, chůzí nebo porozuměním řeči druhých. Tento stav vyžaduje okamžitou lékařskou péči, protože se jedná o život ohrožující stav. Následky tohoto stavu jsou různé – závisí na velikosti postižené tkáně a mnoha dalších faktorech. Čím dříve je podána adekvátní léčba, tím lepší jsou šance na přežití a tím menší je riziko trvalých následků.

Jaký je vývoj nemoci?

Prvním výstražným znamením může být tranzitorní ischemická ataka (TIA), která má stejné příznaky jako cévní mozková příhoda, ale obvykle trvá pouze několik minut. Můžete mít pocit slabosti, necitlivosti v rukou nebo nohou nebo tváře na jedné straně, můžete mít také problém s řečí, silné bolesti hlavy, problémy s chůzí, myšlením nebo můžete mít výpadky v zorném poli. TIA může být předzvěstí cévní mozkové příhody. Jestliže posléze proběhne CMP je nutné okamžitý transport do nemocnice, kde bude zhodnocena situace a indikováno případné chirurgické řešení. Po odstranění příčiny mohou být následky různé – buď vůbec žádné anebo těžké a  život omezující. Významnou roli hraje čas, proto volejte lékařskou pomoc i při pouhém podezření na mozkovou mrtvici.

Profylaxe a prevence

Zásadní je úprava životosprávy (vhodná strava, dostatek pohybu, dostatek spánku, minimum stresu, omezení alkoholu a kouření atd.). Také vhodnou medikací lze snížit riziko vzniku CMP. Důležitá je léčba primárních onemocnění jako je hypertenze, onemocnění srdce a diabetes mellitus. Věnujte větší pozornost péči o vaše cévy - snížení hladiny cholesterolu - a tím snížení rizika vzniku aterosklerózy (pití čaje z šalvěje, rozrazilu, pampelišky nebo jablečníku, zvýšení konzumace česneku a vlákniny). Pro správnou výživu cévní stěny lze doporučit zvýšená konzumace pohanky nebo pití odvarů z pohanky a dále pravidelné pití čaje z proskurníku, černého bezu nebo třezalky. Dále dbejte na dostatečný příjem vitaminů (zejména antioxidantů C a E) a stopových prvků (chrom, mangan, selen).

Léčba

 • intravenozně tekutiny a kyslík
 • trombolytika pro rozpuštění sraženiny nebo odstranění sraženiny katetrizací
 • léky na ředění krve
 • angioplastika
 • antihypertenziva
 • chirurgické odstranění aneurysmatu
 • rehabilitace, ergoterapie

Domácí léčení

Tento stav vyžaduje lékařskou péči, ihned vyhledejte lékařskou pomoc.

Kdy je nezbytné vyhledat lékařskou pomoc?

Jestliže máte podezření na CMP, vždy ihned volejte lékařskou pomoc. Volejte rychlou záchrannou službu, jestliže pozorujete příznaky jako je splývavá nezřetelná řeč, pokles jedné strany obličeje, slabost, bolest hlavy atp.

O co zajímat a na co se ptát u lékaře

 1. Může být příčinou tohoto stavu něco jiného než mozková mrtvice?
 2. Jaké potřebuji vyšetření?
 3. Jakou potřebuji léčbu?
 4. Jak mohu předcházet další mozkové mrtvici?
 5. Jaké jsou moje šance na úplné uzdravení?

Jak bude probíhat vyšetření?

Lékař odebere anamnézu, provede fyzikální vyšetření a pošle vás na RTG, CT, MRI nebo EKG. Také může zažádat o odběr krve.

Rizikové faktory

mozková mrtvice v rodinné anamnéze; TIA; onemocnění srdce; kouření; přemíra alkoholu; vysoký krevní tlak; vysoká hladina cholesterolu; diabetes; pravidelná nadměrná fyzická aktivita; nadváha; pokročilý věk; mužské pohlaví; černá barva pleti

Databáze nemocí
více ->
Půjčovna zdravotních pomůcek
symetrie.cz
Související články:
Interesting reading in english: Questions about Ilnesses