Mor

Symptomy

Zimnice, vysoká horečka, nevolnost, zvracení, bolest břicha, silné bolesti hlavy, křeče, dušnost, vykašlávání krve, zduření lymfatických uzlin, krvácení

Co je to?

Mor je vzácné, ale smrtelné bakteriální infekční onemocnění způsobené bakterií Yersinia pestis. Nejčastějším přenašečem této bakterie jsou blechy, pomocí kterých se bakterie šíří na člověka. Blechy se většinou infikují při pokousání infikovaných hlodavců. Mor se šíří snadno mezi lidmi pomocí kapének. To může způsobit vysokou horečku, potíže s dýcháním, křeče, silné bolesti hlavy, bolesti břicha, průjem, zvracení, selhání orgánů a krvácení. Mor byl obrovský problém ve středověku, kdy zabíjel miliony lidí, ale nyní se omezuje většinou na chudé země se špatným žvitoním profilem, nedostatečnou hygienou a chudobou.

Jaký je vývoj nemoci?

Příznaky moru se obvykle objevují 2-10 dní po kontaktu s bakterií. Ale v některých případech se příznaky mohou začít objevovat jen několik hodin poté, co jste byli vystaveni infekci. Lidé s morem je nutné okamžitě začít léčit antibiotiky. Léčba je nejúčinnější, pokud je započata do 24 hodin od prvních příznaků. Bez okamžité léčby mor často způsobuje smrt.

Profylaxe a prevence

Nejlepší způsob, jak zabránit epidemii je zamezit kontaktu s hlodavci v zemích, které jsou promořeny touto nákazou. Lidé, kteří mají mor jsou izolovány v nemocnici na infekčním oddělení, tak aby se zabránilo šíření infekce. Vůči moru existují dvě očkovací vakcíny, které se doporučují užít osobám se zvýšeným rizikem nákazy (zdravotnický personál v oblastech s endemickým výskytem moru, pracovníci mikrobiologických laboratoří).

Léčba

Nakažené osoby jsou ošetřeny v nemocnici a jsou jim podávána antibiotika. Může být také potřeba intravenózní podání tekutin, oxygenoterapie a podpora dýchání.

Domácí léčení

Mor se nedá léčit jinak než antibiotiky, pacientovi proto musí být co nejdříve přivolána lékařská pomoc.

Kdy je nezbytné vyhledat lékařskou pomoc?

Okamžitě vyhledejte lékaře, pokud pozorujete některé z příznaků moru a zároveň jste pobývali v oblasti promořené morem.

O co zajímat a na co se ptát u lékaře

  1. Jak dlouho budu nositelem infekce?
  2. Jaké typy léčby potřebuji?
  3. Jak dlouho budu muset zůstat v nemocnici?

Jak bude probíhat vyšetření?

Lékař odebere anamnézu a provede fyzikální vyšetření. Lékař může také potřebovat krevní testy a odběr bakteriálních kultur.

Rizikové faktory

kontakt s nakaženou osobou, pobyt v oblasti promořenou morem

Databáze nemocí
více ->
Půjčovna zdravotních pomůcek
symetrie.cz
Související články:
Interesting reading in english: Questions about Ilnesses