Inkontinence

Symptomy

Únik moči, slabý proud moči, častá potřeba močení zejména v noci

Co je to?

Při inkontinenci dochází k úniku moči nejčastěji v důsledku uvolnění svěrače močového měchýře nebo v důsledku tlaku zvětšené prostaty na močový měchýř (tzv. inkontinence z přetékání). Inkontinence může být také způsobena poškozením nervů kvůli cukrovce nebo při vytvoření překážky bránící odtoku moči (např. nádor). Změny životního stylu, jako je například omezení konzumace kofeinových nápojů a alkoholu, a pravidelná návštěva toalety, může pomoci zmírnit příznaky. Pro léčbu inkontinence mohou být také podány specifické léky. Pokud nefungují, může být doporučena operace.

Jaký je vývoj nemoci?

Můžete si všimnout drobných úniků moči nebo slabého močového proudu. Možná budete mít potřebu močit častěji, zejména v noci. Váš lékař navrhne změny životního stylu, které mohou pomoci zmírnit vaše příznaky. Lékař také může doporučit léky. Pokud změny životního stylu a léky dohromady nestačí kontrolovat únik moči, může být doporučeno chirurgické řešení. Naštěstí podání léků a operace jsou velmi účinné při zlepšování příznaků inkontinence.

Profylaxe a prevence

Vzhledem k příčinám je možná částečná prevence, a to v tomto případě posilování svalů pánevního dna, ať už speciálními cviky nebo udržováním celkové fyzické kondice. To také souvisí s obezitou jako rizikovým faktorem, proto pokud máte nadváhu, snažte se zhubnout.

Léčba

Léčba bude záviset na tom, jak vážný váš stav je. Léčba může zahrnovat:

 • Omezení tekutin v určitých denních dobách
 • Pravidelná návštěva toalety a pravidelné močení (tzv. trénink močového měchýře)
 • Cvičení na posílení pánevního svalstva, které pomáhají držet moč v močovém měchýři
 • Léky, které pomáhají zpomalit tvorbu moči, uvolnit močový měchýř, nebo zmenšit zvětšenou prostatu.
 • Chirurgický zákrok

Domácí léčení

Omezte alkohol, kofein a sycené nápoje. Zkuste zcela vyprázdnit močový měchýř pokaždé při návštěvě toalety. Močte často, aby se zabránilo přeplnění močového měchýře.

Kdy je nezbytné vyhledat lékařskou pomoc?

Vyhledejte lékařskou pomoc, pokud u sebe pozorujete příznaky inkontinence.

O co zajímat a na co se ptát u lékaře

 1. Co je příčinou úniku moči?
 2. Jaká vyšetření musím podstoupit?
 3. Existuje něco, co můžu udělat, aby se zabránilo inkontinence z přetékání?
 4. Existují cvičení, která mohu dělat, abych ovládal svaly ovládající močový měchýř?
 5. Budu užívat nějaké léky?
 6. Budu muset podstoupit operaci?

Jak bude probíhat vyšetření?

Váš lékař odebere anamnézu a provede fyzikální vyšetření. Pokud jste muž, pravděpodobně provede také vyšetření prostaty. Váš lékař může zkontrolovat, zda dochází k úniku moči při kašli či dalších aktivitách, které zvyšují nitrobřišní tlak. Můžete být také požádáni, aby jste vedli deník, do kterého budete zapisovat frekvenci návštěv toalety a četnost úniků moči. Může být také provedeno vyšetření nervů, které inervují močový měchýř. Lékař může také provést tzv. urodynamické vyšetření, pro zjištění schopnosti močového měchýře ukládat moč a také schopnosti normálně se vyprazdňovat.

Rizikové faktory

Pokročilý věk, diabetes, cévní mozková příhoda, Parkinsonova nemoc, alkoholismus, roztroušená skleróza

Databáze nemocí
více ->
Půjčovna zdravotních pomůcek
symetrie.cz
Související články:
Interesting reading in english: Questions about Ilnesses