Metabolický syndrom

Symptomy

zvýšené ukládání tuku v okolí pasu, tupé bolesti hlavy, závratě, krvácení z nosu, neobvyklá žízeň, nutnost častého močení v noci, únava

Co je to?

Metabolický syndrom je skupina pěti rizikových faktorů, které společně zvyšují riziko vzniku onemocnění srdce, cevní mozkové příhody, cukrovky a dalších zdravotních problémů. Mezi rizikové faktory patří abdominální obezita, vysoké hladiny triglyceridů, nízká hladina HDL cholesterolu, vysoký krevní tlak a zvýšená hladina cukru v krvi. Tyto rizikové faktory se často vyskytují společně. Metabolický syndrom je definován, pokud se najednou vyskytují tři nebo více z těchto rizikových faktorů. Někteří lidé mohou zvrátit tyto rizikové faktory tím, že zvyší fyzickou aktivitu, zlepší své stravovaní a zhubnou, pokud mají nadváhu. Jiní mohou potřebovat předpis léků jako jsou léky na snížení cholesterolu, antihypertenziva a léky, které snižují hladinu krevního cukru.

Jaký je vývoj nemoci?

Metabolický syndrom obvykle nezpůsobuje žádné příznaky, ale i přestože si nemocná osoba nic neovědomuje, zvyšuje se riziko rozvoje cévní mozkové příhody, onemocnění srdce a diabetu. Změna životního stylu může zvrátit některé rizikové faktory metabolického syndromu. Tyto změny zahrnují získání a udržení optimální váhy, zvýšení fyzické aktivity, omezený příjem soli, zvýšený příjem ovoce a zeleniny a snížený příjem nasycených tuků. Pokud kouříte, pokuste se přestat. Kouření podstatně zvyšuje riziko onemocnění srdce a vzniku mozkové mrtvice. Pokud pijete alkohol, omezte příjem na jednu sklenici denně pro ženy (např. jednu sklenici vína - 2dl) nebo dvě sklenice pro muže.

Profylaxe a prevence

Jako prevence rozvoje tohoto onemocnění se doporučuje dodržování zdravého životního stylu – vhodná strava, dostatečný příjem tekutin, dostatek pohybové aktivity, vyvarovat se stresu, kouření a požívání většího množství alkoholu a kofeinu. Odhalení pacientů se sklonem k vývoji metabolického syndromu by měla být založena na pátrání v rodinném výskytu cukrovky (diabetes mellitus), zvýšeném krevním tlaku (hypertenze, tzv. primární či esenciální, kdy nevíme příčinu), záchytu hraničních či vyšších koncentrací triacylglycerolů a cholesterolu (tukové látky) v krvi, zvyšování obvodu pasu či obezita (závažnější je tzv. androidní typ obezity, kdy tuk je soustředěn zejména v oblasti břicha a břišních orgánů), na nepravidelnosti menstruačního cyklu a projevech hirsutismu (zvýšené ochlupení). Všechny tyto stavy by měly být prošetřeny a následně vhodně léčeny.

Léčba

Pokud nebude dosaženo požadovaného stavu po změně životního stylu, lékař se pravděpodobně zaměří na podání léků na léčbu specifických rizikových faktorů. Ty mohou zahrnovat léky na zlepšení hladiny cholesterolu, snížení krevního tlaku, snížení zvýšené hladiny cukru v krvi nebo se bude jednat o léky ovlivňující krevní srážlivost.

Domácí léčení

Důležitá je spolupráce s lékařem, který musí mít stálý přehled o vašem zdravotním stavu. Dále je důležitá pravidelná fyzická aktivita, nejméně 20 minut po většinu dní v týdnu. Jezte stravu bohatou na ovoce a zeleninu a nízkým obsahem nasycených tuků a soli. Omezte konzumaci alkoholu a přestatně kouřit.

Kdy je nezbytné vyhledat lékařskou pomoc?

Vyhledejte lékařskou pomoc, pokud zaregistrujete některé z výše uvedených příznaků metabolického syndromu.

O co zajímat a na co se ptát u lékaře

  1. Jaké jsou pro mě rizikové faktory pro rozvoj srdeční choroby nebo cukrovky?
  2. Potřebuji nějaká další vyšetření?
  3. Z kterého z mých rizikových faktorů bych měl mít největší obavy?
  4. Co mohu udělat sám, abych snížil své riziko?
  5. Budu muset brát léky?
  6. Jak často bych měl chodit na kontrolu, aby bylo jisté, že vše dělám správně?

Jak bude probíhat vyšetření?

Váš lékař bude pravidelně kontrolovat krevní tlak a bude odebírat krev za účelem stanovení hladiny choelsterolu, hladiny triglyceridů a hladiny cukru v krvi.

Rizikové faktory

obezita, onemocnění srdce v rodinné anamnéze, nedostatek pohybové aktivity, diabetes, syndrom polycystických vaječníků v anamnéze, akantóza

Databáze nemocí
více ->
Půjčovna zdravotních pomůcek
symetrie.cz
Související články:
Interesting reading in english: Questions about Ilnesses