Srdeční selhání

Symptomy

 • otoky
 • problémy s chůzí
 • únava
 • dušnost
 • kašel

Co je to?

Srdeční selhání je stav, při kterém srdce nedokáže přečerpávat dostatečné množství krve a není proto schopno pokrýt metabolické potřeby organismu. Jestliže se do tkání nedostane dostatek živin a kyslíku a nejsou dostatečně odváděny metabolity, pak tyto tkáně nemohou správně fungovat. Srdeční selhání se dělí na levostranné a pravostranné, podle toho, která část srdce selhává. Podle toho se také dělí symptomy, kterými se srdeční selhání projeví. Při pravostranném selhání je možné pozorovat otoky dolních končetin, problémy s chůzí, břišní vodnatelnost (ascites), únavu apod. U levostranného selhání se objevuje dušnost, kašel, potíže s dýcháním, únava, fyzická nevýkonnost a další. Léčba se odvíjí od typu selhání. V případě úplného selhání, které již nemůže být nijak kompenzovatelné je jedinou možností transplantace srdce.

Jaký je vývoj nemoci?

K rozvoji srdečního selhání dochází postupně, nicméně v závislosti na základním onemocnění může být jeho rozvoj i poměrně rychlý. Nejprve se objevují méně závažné symptomy, které nijak výrazně neovlivňují život pacienta, postupem času však ale symptomy neumožňují normální život a v terminálním stadiu je stav tak závažný, že jedinou možnou pomocí může být jen transplantace srdce.

Profylaxe a prevence

Základem je dodržování zdravého životního stylu – vhodná strava, dostatečný příjem tekutin, dostatek pohybové aktivity, vyvarovat se stresu, kouření a požívání většího množství alkoholu a kofeinu. Důležitá je také léčba všech infekčních onemocnění (od prostých viróz a nachlazení), protože nesprávně léčená onemocnění mohou vést k poškození srdečních chlopní, které mají na rozvoj srdečního selhání také významný vliv. Jestliže trpíte srdečním selháváním, zvyšte příjem hořčíku. Můžete si také zakoupit doplňky stravy jako koenzymQ10 či karnitin. Z bylinné léčby se doporučuje popíjení čaje z hlohu. Vždy však užívejte léky předepsané lékařem a také svého lékaře informujte, pokud se rozhodnete k užívání některého výživového doplňku.

Léčba

 • režimová a dietní opatření – snížení hmotnosti, omezení fyzické aktivity, omezení přísunu soli, alkoholová abstinence a zanechání kouření
 • chirurgická léčba
 • diuretika
 • sympatolytika – ACEI, beta-blokatory, blokatory aldosteronu a další
 • vasodilatancia
 • digoxin

Domácí léčení

Důležité je dodržování lekařských doporučení a dodržování stanovených režimů – omezit fyzickou aktivitu, snížit hmotnost, dbát dietních opatření a vyvarovat se větší míře alkoholu a kouření či tvrdých drog.

Kdy je nezbytné vyhledat lékařskou pomoc?

Vyhledejte lékařskou pomoc, jestliže trpíte jakýmikoliv příznaky srdečního selhávání. Vyhledejte lékaře ihned, jestliže máte náhle vzniklý výrazný pocit dušnosti, výrazný otok dolních končetin či jiných částí těla, pocit tíže na hrudi a výraznou únavu.

O co zajímat a na co se ptát u lékaře

 1. O jak vážný stav se jedná?
 2. Jaká je prognóza?
 3. Jsou moje symptomy opravdu projevy srdečního selhání?
 4. Jakou potřebuji léčbu?

Jak bude probíhat vyšetření?

Lékař se zeptá na vaše příznaky, odebere anamnézu a vyšetří vás. Dále vám natočí EKG a bude pravděpodobně požadovat další vyšetření jako echokardiografii, RTG a další.

Rizikové faktory

srdeční selhání v rodinné anamnéze; kouření; přemíra alkoholu; přemíra kofeinu; nesprávně léčená infekční onemocnění

Databáze nemocí
více ->
Půjčovna zdravotních pomůcek
symetrie.cz
Související články:
Interesting reading in english: Questions about Ilnesses