Diagnózy

Vasovagální synkopa

Symptomy

mdloba, nevolnost, otáčení očí v sloup, točení hlavy, ztráta vědomí

Co je to?

Vasovagální synkopa je nečastější příčina omdlení. Může vzniknout v důsledku dlouhodobého stání anebo je omdlení reakcí na fyzickou  nebo emocionální zátěž. K omdlení dochází v důsledku sníženého průtoku okysličené krve mozkem. Příčinou poklesu krevního průtoku je významný pokles krevního tlaku. K mdlobě také může docházet při velkém poklesu glukozy v krvi, u osob trpící nízkým krevním tlakem a také v důsledku srdečním arytmií. V tomto případě je dobré navštívit lékaře, který může posoudit, zda-li k mdlobě nedošlo na základě jiného onemocnění.

Jaký je vývoj nemoci?

Většinou příznaky odeznívají po několika minutách. Ke stabilizaci stavu se doporučuje leh na zádech s vyvýšeními dolními končetinami nad úroveň srdce. To zvýší žilní návrat krve k srdci a rychleji dojde k prokrvení mozku. Obvykle tento stav nevyžaduje žádnou léčbu, což však neplatí, jestliže v důsledku pádu dojde k poranění. V tomto případě ihned vyhledejte lékaře, který poranění ošetří. Lékaře také vyhledejte vždy, jestliže jste omdlela během těhotenství.

Profylaxe a prevence

Mdlobě lze přecházet dostatečnou hydratací, správným dietním režimem (pravidelné stravování), vyvarováním se dlouhodobému stání a umírněností ve fyzických aktivitách. V případě, že trpíte cukrovkou, dbejte na správnou a lékařem předepsanou léčbu. U osob, které trpí omdléváním v důsledku nízkého krevního tlaku může pomoci pravidelný umírněný příjem kofeinu.

Léčba

  • zpravidla není potřeba
  • léky na zvýšení krevního tlaku
  • léčba základního onemocnění, které je příčinou synkopy

Domácí léčení

Položte se na záda a zvedněte dolní končetiny nad úroveň srdce. Jestliže není možnost si lehnout, tak se posaďte a předkloňte se tak, aby jste si opřeli hlavu o kolena.

Kdy je nezbytné vyhledat lékařskou pomoc?

Rozhodně vyhledejte lékařskou pomoc, jestliže jste žena v těhotenství nebo jestliže jste během pádu utrpěli nějaký úraz. Pokud se budou tyto stavy opakovat, vyhledejte lékaře pro prověření, zda-li není příčinou mdloby nějaké onemocnění.

O co zajímat a na co se ptát u lékaře

  1. Co způsobilo mdlobu?
  2. Bude se to opakovat?
  3. Je můj krevní tlak v normě?
  4. Je možné nějak mdlobě předcházet?

Jak bude probíhat vyšetření?

Lékař vám položí pár otázek, bude se zajímat, jak k synkopě došlo a poté vás vyšetří. Lékař vám také může udělat krevní testy a nechat natočit EKG, pro zjištění, zda-li příčinou mdloby není nějaké onemocnění.

Rizikové faktory

cukrovka; nízká hladina krevní glukozy; nepravidelná srdeční činnost; úzkostná porucha; panické stavy; dehydratace; dlouhodobé stání

Databáze nemocí
více ->
Půjčovna zdravotních pomůcek
symetrie.cz
Související články:
Interesting reading in english: Questions about Ilnesses