Vedlejší účinek léčiv

Symptomy

 • mdloba
 • ztuhlost nebo snížení pohyblivosti
 • krvavá nebo červeně zabarvená moč
 • neklid
 • krvácivost dásní
 • krvavá nebo červeně zabarvená stolice
 • rozmazané vidění

Co je to?

U užívání jakéhokoliv léčiva je určité riziko rozvoje vedlejších nežádoucích účinků. Mezi časté nežádoucí účinky patří např. alergická reakce, nevolnost, zvracení, průjem a mnoho dalších.

Jaký je vývoj nemoci?

V případě výskytu nežádoucích účinků navštivte svého lékaře a poraďte se s ním, zda-li symptomy, které jsou u vás přítomny mohou být způsobeny účinkem podávaných léčiv. V případě že ano, je nutné změnit medikaci – tzn. současný lék přestat užívat a nahradit jej jiným. K odeznění vedlejších účinků pak dochází poměrně rychle. Nicméně některé závažnější vedlejší účinky mohou přetrvávat i několik týdnů (např. alergické projevy u Stevenson-Johnsonova syndromu).

Profylaxe a prevence

Každé podané léčivo s sebou nese riziko rozvoje vedlejších nežádoucích účinků. V jaké míře se vedlejší účinky projeví (a jestli se vůbec projeví) se nedá dopředu říci. Pomoci může předchozí zkušenost (např. ví-li jedinec na nějakou látku alergický, tak se vyvaruje jejímu příjmu) a zkušenost lékaře s doporučeným lékem. Platí také pravidlo, že čím více léků pacient užívá, tím více se zvyšuje riziko, že dojde k rozvoji nežádoucích účinků některého z podaných léčiv.

Léčba

 • ukončení užívání léku způsobující nežádoucí učinky
 • případná léčba symptomů

Domácí léčení

Většina nežádoucích účinků odezní sama po vysazení léku. V případě závažných alergických reakcí může být zapotřebí lékařský dohled.

Kdy je nezbytné vyhledat lékařskou pomoc?

Jestliže máte pocit, že jsou vaše symptomy způsobeny užíváním některého léku, poraďte se o dalším postupu se svým lékařem. Ne vždy se o vedlejší účinky léčiv musí jednat, někdy některé symptomy mohou vznikat v důsledku jiného onemocnění. Proto problém vždy konzultujte s lékařem.

Okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc, jestliže se u vás objevila anafylaktická reakce (bušení srdce, pocení, pocit na omdlení, ztížené dýchání atp.).

O co zajímat a na co se ptát u lékaře

 1. Za jak dlouho symptom zmizí?
 2. Je nutné přestat užívat tento lék nebo stačí změnit dávkování?
 3. Existují jiné léky se stejným účinkem, které bych mohl užívat?
 4. Mohlo by se jednat o něco jiného než o reakci na podané léčivo?

Jak bude probíhat vyšetření?

Lékař vám položí pár otázek a prohlédne vás. Pravděpodobně doporučí změnu v medikaci (buď vám řekne, ať již lék neužíváte a předepíše vám jiný nebo změní dávkování léku).

Rizikové faktory

citlivost na dané léčivo, užívání více léčiv najednou

Databáze nemocí
více ->
Půjčovna zdravotních pomůcek
symetrie.cz
Související články:
Interesting reading in english: Questions about Ilnesses