Diagnózy

Tupozrakost

Odborný název

Amblyopie

Symptomy

narážení do předmětů, neregistrování předmětu v části zorného pole

Co je to?

Při tupozrakosti dochází k nedostatečnému vnímání impulzů, které přícházejí zrakovým nervem do mozku - jednoduše řečeno, mozek zaznamenává zrakové impulzy z jednoho oka, ale z druhého oka impulzy neregistruje a nezaznamenává. K tomuto stavu dochází velmi často v důsledku šilhání nebo pokud je zraková ostrost jednoho oka lepší než zraková ostrost oka druhého - impulzy z v méně vnímavého oka jsou pak postupně čím dál méně registrovány, až dojde k tupozrakosti. Tento stav se většinou objevuje u dětí a je velmi důležitá velmi časná diagnostika a časná léčba. Léčba spočívá v zablokování oka, které vidí dobře tak, aby oko, které vidí hůře, muselo převzít "hlavní úlohu", aby tak byly zaznamenávány impulzy, které přichází z hůře vidějícího oka. Nejčastěji se to provádí zakrytím/přelepením oka, které dobře vidí.

Jaký je vývoj nemoci?

U většiny dětí se zraková slabost v hůře vidícím oku vyléčí a tyto děti pak po léčbě vidí zcela normálně. V některých případech může být léčba nutná vícekrát, pokud mozek znovu začíná upřednostňovat lépe vidějíci oko.

Profylaxe a prevence

Hlavní (a asi i jediná prevence) spočívá v pravidelné návštěvě očního lékaře již v útlém věku dítěte.

Léčba

Cílem léčby je posílit slabší oko tím, že se donutí mozek, aby jej používal. Většinou se dítěti oko přelepí, případné se aplikují oční kapky, které zdravé oko dočasně "oslepí". Před zahájením léčby mohou být nejprve předepsány brýle. Součástí léčby je také oční rehabilitace, pomocí které se dítě naučí používat obě oči zároveň a žádné z nich neupřenostňovat. Někdy může být nutný také chirurgický zákrok.

Domácí léčení

Nejdůležitější věci, na kterou musíte jako rodič dbát je, aby dítě mělo oko stále zalepené podle pokynů očního lékaře. Dítěti také můžete pomoci správnou oční rehabilitací.

Kdy je nezbytné vyhledat lékařskou pomoc?

Vyhledejte lékaře, pokud dítě naráží do překážek, pokud máte pocit, že nevidí některé předměty nebo pokud začalo šilhat.

O co zajímat a na co se ptát u lékaře

  1. Jedná se o tupozrakost?
  2. Co je příčinou?
  3. Jakou léčbu doporučujete?
  4. Co mohu udělat pro to, abych se ujistil, že je léčba účinná?
  5. Jak dlouho to bude trvat, než mé dítě zase normálně uvidí?
  6. Jak často budou nutné kontroly u očního lékaře?
  7. Uvidí mé dítě normálně?

Jak bude probíhat vyšetření?

Váš oční lékař provede kompletní oční vyšetření.

Rizikové faktory

šilhání, špatné vidění na jedno oko, předčasný porod, tupozrakost v rodinné anamnéze

Databáze nemocí
více ->
Půjčovna zdravotních pomůcek
symetrie.cz
Související články:
Interesting reading in english: Questions about Ilnesses