Nitrolební hematom

Odborný název

Intrakraniální hematom

Symptomy

 • splývavá řeč
 • zmatenost
 • pocit na zvracení nebo zvracení
 • slabost
 • bolest hlavy
 • změny ve vidění
 • ztráta vědomí
 • neschopnost pohnout paží
 • neschopnost pohnout nohou

Co je to?

Ke vzniku nitrolebního hematomu dochází po poranění hlavy, v jehož důsledku dochází ke krvácení do mozku a vzniká hematom. Symptomy se odvíjí od typu hematomu, který vzniká – subdurální, epidurální nebo subarachnoidální. Ať jde o jakýkoliv typ, vyžaduje vždy lékařskou péči, protože zvětšující se hematom znamená pro pacienta ohrožení na životě. Ke krvácení může docházet náhle a jedná se pak zpravidla o krvácení masivní, zde jde ohrožení na životě největší. Ke krvácení může také docházet dlouhodobě a hematom může být pouze drobný – potom se o život ohrožující stav nemusí jednat. Nicméně jakýkoliv nitrolební hematom vyžaduje okamžitou lékařskou kontrolu.

Jaký je vývoj nemoci?

Jestliže se jedná o drobná krvácení, pak se mohou samovolně vstřebat a nevyžadují žádnou léčbu. Větší krvácení však mohou být život ohrožující a vyžadují rychlou operaci. Prognóza závisí na mnoha faktorech včetně rozsahu poranění, velikosti hematomu, vašeho věku a celkového zdraví. Zotavení z vážných intrakraniálních hematomů může trvat několik měsíců.

Profylaxe a prevence

Jako prevence může být zmíněna snad jedině opatrnost. Vyhýbání se rizikovým sportům a povoláním a nošení ochranných pomůcek (helma).

Léčba

 1. chirurgický zákrok
 2. léky na snížení intrakraniálního tlaku
 3. léky na snížení horečky

Domácí léčení

Závažnost tohoto stavu vyžaduje lékařské posouzení. Při úrazu hlavy a symptomech specifických pro nitrolební krvácení, vyhledejte lékaře.

Kdy je nezbytné vyhledat lékařskou pomoc?

Při úrazu hlavy a symptomech specifických pro nitrolební krvácení, vyhledejte lékaře.

O co zajímat a na co se ptát u lékaře

 1. O jak závažné krvácení se jedná?
 2. Je možné, že se stav spontánně upraví?
 3. Došlo k trvalému poškození?
 4. Jakou potřebuji léčbu?
 5. Bude nutná operace?
 6. Budu mít nějaké trvalé následky?

Jak bude probíhat vyšetření?

K jednoznačnému posouzení bude nutné CT a/nebo MRI.

Rizikové faktory

užívání léků na ředění krve (např. aspirin); aterosklerotické poškození cév

Databáze nemocí
více ->
Půjčovna zdravotních pomůcek
symetrie.cz
Související články:
Interesting reading in english: Questions about Ilnesses