Intoxikace alkoholem

Symptomy

 • splývavá řeč
 • problémy s chůzí
 • ztráta rovnováhy
 • problémy s pamětí
 • rozrušenost
 • dvojité vidění
 • neudržení stolice
 • chrápání
 • porucha úsudku
 • pomočování
 • ztráta koordinace
 • ospalost
 • záškuby očních bulbů

Co je to?

K intoxikaci alkoholem dochází, jestliže je požito větší množství alkoholu, než je metabolismus schopen zpracovat. Při požití alkoholu dochází ke změnám chování a může být ohrozeno fyzické i duševní zdraví intoxikované osoby. Vliv alkoholu na různé osoby je individuální a každý jedinec reaguje na podanou dávku alkoholu jinak. Závažná intoxikace vyžaduje lékařskou péči, protože může dojít k zástavě dechu, vdechnutí případných zvratků a v krajních případech k smrti.

Jaký je vývoj nemoci?

Při nízkých koncentracích vyvolá alkohol stav opojení, radosti, relaxace, mnohomluvnosti a větší sociability. U některých osob však stejná dávka alkoholu může vést k uzavřenosti, zlobě či agresivitě. Při vyšších dávkách alkoholu se objevuje pocit na zvracení, zvracení, neschopnost chůze, dvojité a tunelové vidění a neschopnost artikulace. Je-li přísun alkoholu stále zvyšován, je pravděpodobná intoxikace, která již vyžaduje lékařský dohled.

Profylaxe a prevence

Prevence spočívá v umírněnosti v konzumaci alkoholu, nemíchání několika alkoholických nápojů dohromady, nepít alkohol na lačný žaludek a pít spíše mensí množství v dlouhém časovém období než pít nárazově a velké množství alkoholu najednou. Pro rychlejší detoxikaci a vyloučení látky z těla se doporučuje popíjení odvaru z ostropestřce mariánského.

Léčba

 • dostatečný příjem tekutin
 • dostatečný příjem glukozy
 • odpočinek a spánek

Domácí léčení

Základem je zastavit přísun alkoholu a udržovat osobu na bezpečném místě v poloze, při které nemůže přijít k úrazu. Osobu kontrolujte pro případ, že by došlo ke změně v dýchání nebo ke zvracení. Jestliže postižená osoba začne úporně zvracet, nereaguje na podněty nebo má výpadky v pravidelnosti dýchání, vyhledejte lékaře.

Kdy je nezbytné vyhledat lékařskou pomoc?

Navštivte lékaře, jestliže došlo k úpornému zvracení a toto zvracení se opakuje. Vyhledejte lékaře okamžitě, jestliže nejde osobu probudit, jestliže je narušeno dýchání nebo jestliže je kůže velmi bledá nebo promodralá.

O co zajímat a na co se ptát u lékaře

 1. Jak mám postupovat, jestliže někdo v mém okolí podléhá časté konzumaci alkoholu?
 2. Myslíte, že jsem závislý na alkoholu?
 3. Kam se mohu obrátit s žádostí o pomoc?
 4. Jestliže budu dál pít, jaké je riziko případných komplikací?

Jak bude probíhat vyšetření?

Lékař provede fyzikální vyšetření a stanoví koncentraci alkoholu v dechu, v moči anebo krvi.

Rizikové faktory

nezkušenost s pitím alkoholu; genetické predispozice; ženské pohlaví; věk; hmotnost; složení těla (poměr voda:tuk); únava; stres

Databáze nemocí
více ->
Půjčovna zdravotních pomůcek
symetrie.cz
Související články:
Interesting reading in english: Questions about Ilnesses